Sách KEY International A1 (Kèm CD) PDF

KEY International A1 (Kèm CD) được viết bởi tác giả Jon Wright, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách KEY International A1 (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
08-2016 .

Bạn đang xem: KEY International A1 (Kèm CD) PDF

✅ Tác giả ✅ Jon Wright
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
08-2016
✅ Số trang
168
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook KEY International A1 (Kèm CD) PDF

Tải sách KEY International A1 (Kèm CD) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách KEY International A1 (Kèm CD)

Hình ảnh bìa sách KEY International A1 (Kèm CD)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách KEY International A1 (Kèm CD)

KEY International A1
Key International A1 offers a wide range of contemporary material for lessons in adult education. Every Unit consists of three sections, each dealing with a different aspect of a theme, and ending with a detailed Homestudy section. Key International A1 guides groups through approximately 72 lessons to reach elementary level (A1).
Key International features
– 11 Units, each consisting of two introductory Parts (A,B), a consolidation Part (C), and a double page of Homestudy.
– A final Unit with portfolio pages
– Clear structure (approximately 90 minutes per double page)
– Stimulating visual elements, interesting and motivating exercises
– Systematic guidance to everyday communication situations, including colloquial language right from the start
– Three comprehensive Journals with authentic texts and photos
– An MP3 CD complete with transcripts
– English word list including space for own translations or notes
Key International
Key International is a completely new multi-level coursebook for adult learners of English. With it’s clear structure – two-page spreads for each lesson – Key International offers a successful combination of motivating input and straight-forward language training. The motto of the series is ‘take & teach’, and the coursebooks live up to that motto on every single page.
Key concept
Each of the 12 units is divided into four two-page sections. Parts A and B introduce key language and expressions; in Part C the learner revises and consolidates what has gone before; Part D is for homestudy, but can also be used in the classroom if desired. The coursebook contains full solutions to the homestudy sections so that the learner can use them independently.
The journalsThe Key International coursebooks each contain three sections with 7 journal pages each. The journals were inspired by in-flight magazines and offer authentic reading at an easily understandable level.
Consisting of stimulating articles and photo essays, amusing quizzes and short fiction, the journals not only provide a starting point for conversation, they also give learners an opportunity to hone reading skills outside the classroom.
Bringing it all together
The final unit of each coursebook invites learners to review what they have learned, to complete their own learner portfolio and to bring their own material to the lesson.
Flexible planning
The coursebook structure makes it easy to plan lessons and whole courses. The A/B/C/D structure with each section providing around 90 minutes of teaching time ensures that the book fits into any term plan. Faster learners can even skip the C sections, while Part D of each unit provides more than enough material for homework and extra practice. The three journal sections can either be incorporated into the lessons as a change of pace or learners can be invited to look at them in their own time. The teaching guide provides suggestions as to what teachers can do in class with the journals, if they wish to do so.
Real language from day 1
Unlike almost all of its competitors, Key International puts learners and teachers in the driving seat. Learners want real language from the first lesson and teachers want to enable their learners to communicate effectively from the first lesson. That’s what Key is about: real-world language right from the start with masses of motivating input and constant opportunities to speak and interact in a genuine way.
All in one
The Key International coursebooks A1 to B1 contain 12 units of 8 pages each, three 7-page journals, partner files, grammar summary, homestudy solutions, transcripts and MP3 CD with all the listening material.

Mua sách KEY International A1 (Kèm CD) ở đâu

Bạn có thể mua sách KEY International A1 (Kèm CD) tại đây với giá

183.520 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

KEY International A1 (Kèm CD) PDF

KEY International A1 (Kèm CD) MOBI

KEY International A1 (Kèm CD) Jon Wright ebook

KEY International A1 (Kèm CD) EPUB

KEY International A1 (Kèm CD) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Jon Wright
bìa mềm

08-2016

168

250

KEY International A1

Key International A1 cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục dành cho người lớn đương đại. Mỗi bài bao gồm ba phần, mỗi phần đề cập đến một khía cạnh khác nhau của một chủ đề và kết thúc bằng phần học chi tiết ở nhà. Nhóm Chỉ đạo A1 Quốc tế Trọng điểm đạt trình độ sơ cấp (A1) qua khoảng 72 bài học.

Các tính năng quốc tế chính

– 11 bài, mỗi bài bao gồm hai phần mở đầu (A, B), phần củng cố (C) và một bài Homestudy dài hai trang.

– Đơn vị cuối cùng với trang danh mục đầu tư

– Cấu trúc rõ ràng (khoảng 90 phút mỗi trang đôi)

– Kích thích các yếu tố thị giác, các bài tập vui nhộn và động lực

– Hướng dẫn có hệ thống về các tình huống giao tiếp hàng ngày, bao gồm cả ngôn ngữ nói, ngay từ đầu

– Ba tạp chí toàn diện với văn bản và hình ảnh thực tế

– Một đĩa CD MP3 với bản ghi

– Danh sách từ tiếng Anh với không gian riêng để dịch hoặc chú thích

trọng điểm quốc tế

Key International là một sách giáo khoa nhiều cấp độ mới dành cho người lớn học tiếng Anh. Với cấu trúc rõ ràng – hai trang mỗi bài học – Key International kết hợp thành công việc thúc đẩy đầu vào với đào tạo ngôn ngữ trực tiếp. Phương châm của bộ sách là “Nhận và Dạy”, và mỗi trang của sách giáo khoa đều tuân theo phương châm đó.

Ý chính

Mỗi đơn vị trong số 12 đơn vị được chia thành bốn phần hai trang. Phần A và B giới thiệu ngôn ngữ và cách diễn đạt chính; trong Phần C, người học ôn tập và củng cố nội dung trước đó; Phần D dành cho việc học ở nhà nhưng cũng có thể được sử dụng trong lớp học nếu muốn. Sách giáo khoa có các giải pháp hoàn chỉnh cho các phần học ở nhà để người học có thể sử dụng chúng một cách độc lập.

Các tạp chí Sách Khóa học Quốc tế Trọng yếu mỗi tập gồm ba phần, mỗi phần có 7 trang tạp chí. Các tạp chí này được lấy cảm hứng từ các tạp chí trên máy bay và cung cấp cách đọc chân thực dễ hiểu.

Những tạp chí này bao gồm các bài báo và bài luận ảnh, câu đố vui và truyện ngắn hấp dẫn không chỉ cung cấp điểm khởi đầu cho các cuộc trò chuyện mà còn mang đến cho người học cơ hội trau dồi kỹ năng đọc bên ngoài lớp học.

đặt nó tất cả cùng nhau

Phần cuối cùng của mỗi quyển sách giáo khoa mời người học xem lại những gì họ đã học, hoàn thành hồ sơ người học của riêng họ và mang theo tài liệu của riêng họ vào khóa học.

Lập kế hoạch linh hoạt

Cấu trúc sách giáo khoa giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch bài học và toàn bộ khóa học. Cấu trúc A / B / C / D, với mỗi phần cung cấp khoảng 90 phút thời gian giảng dạy, đảm bảo quyển sách này phù hợp với bất kỳ kế hoạch học kỳ nào. Những người học nhanh hơn thậm chí có thể bỏ qua Phần C, trong khi Phần D của mỗi phần cung cấp đủ tài liệu cho bài tập về nhà và thực hành thêm. Ba phần tạp chí có thể được kết hợp vào khóa học như một sự thay đổi về tốc độ, hoặc người học có thể được mời xem lại chúng tại thời điểm của họ. Hướng dẫn giảng dạy cung cấp lời khuyên về những gì giáo viên có thể làm với các tạp chí trong lớp học, nếu họ muốn.

ngôn ngữ thực vào ngày đầu tiên

Không giống như gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh, Key International đặt học sinh và giáo viên lên dẫn đầu. Người học muốn sử dụng ngôn ngữ thực từ bài học đầu tiên và giáo viên muốn cho phép người học của họ giao tiếp hiệu quả ngay từ bài học đầu tiên. Đó là tất cả những gì Key hướng đến: các ngôn ngữ trong thế giới thực ngay từ đầu có rất nhiều động lực đầu vào và cơ hội để liên tục nói và tương tác theo những cách xác thực.

một

Sách Khóa học Quốc tế Trọng điểm A1 đến B1 bao gồm 12 đơn vị, mỗi bài 8 trang, ba tạp chí dài 7 trang, tài liệu đối tác, tóm tắt ngữ pháp, giải pháp học ở nhà, bảng điểm và CD MP3, và tất cả các tài liệu nghe.


image
image
image

Giá đặc biệt
183.520 VNĐ

250

Sách Essential Test For TOEIC LC 1000 Vol 1 (Kèm CD) PDF

Essential Test For TOEIC LC 1000 Vol 1 (Kèm CD) được viết bởi tác giả Tommy, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Essential Test For TOEIC LC 1000 Vol 1 (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2014 . Bạn đang ...

Sách Bé Thông Minh First 100 Number – 100 Số Đếm Đầu Tiên (Tái Bản) PDF

Bé Thông Minh First 100 Number – 100 Số Đếm Đầu Tiên (Tái Bản) được viết bởi tác giả Phan Minh Đạo, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Bé Thông Minh First 100 Number – 100 Số ...

Sách Key Words For Ielts Book 2 : Improver (2019) PDF

Key Words For Ielts Book 2 : Improver (2019) được viết bởi tác giả Collins COBUILD, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Key Words For Ielts Book 2 : Improver (2019) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2019 . Bạn đang xem: ...

Sách Bộ Sách Nghiền Từ Vựng Tiếng Anh – Học Qua Gốc Từ Bằng Hình Ảnh – Gốc Từ Là Bí Quyết Để Ghi Nhớ Hàng Nghìn Từ Vựng (Bộ 2 Quyển) PDF

Bộ Sách Nghiền Từ Vựng Tiếng Anh – Học Qua Gốc Từ Bằng Hình Ảnh – Gốc Từ Là Bí Quyết Để Ghi Nhớ Hàng Nghìn Từ Vựng (Bộ 2 Quyển) được viết bởi tác giả Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này ...

Sách Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng (CD) PDF

Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng (CD) được viết bởi tác giả Lydie Barusseau, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Sách Bài Tập Theo Phương Pháp Montessori – Tiếng Anh Vỡ Lòng (CD) được nhà xuất bản Bìa ...

Sách Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề Bằng Hình Ảnh PDF

Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề Bằng Hình Ảnh được viết bởi tác giả Phương Dung, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Trung Theo Chủ Đề Bằng ...

Sách Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng PDF

Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng được viết bởi tác giả An Ninh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát ...

Sách Tập Viết Chữ Hán Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tái Bản 2021) PDF

Tập Viết Chữ Hán Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu () được viết bởi tác giả Lâm Vũ, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tập Viết Chữ Hán Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt ...

Sách Tư Duy Ngôn Ngữ – Chinh Phục Từ Vựng Tiếng Anh Theo Sơ Đồ Tư Duy Mind Map PDF

Tư Duy Ngôn Ngữ – Chinh Phục Từ Vựng Tiếng Anh Theo Sơ Đồ Tư Duy Mind Map được viết bởi tác giả Alice Beatrice, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Tư Duy Ngôn Ngữ – Chinh Phục Từ Vựng Tiếng Anh Theo Sơ ...

Sách 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới) PDF

301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới) được viết bởi tác giả Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2015 . ...

Sách Học Tiếng Hàn Thật Là Đơn Giản – Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tái Bản) PDF

Học Tiếng Hàn Thật Là Đơn Giản – Dành Cho Người Mới Bắt Đầu (Tái Bản) được viết bởi tác giả Seung -eun Oh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Học Tiếng Hàn Thật Là Đơn Giản ...

Sách Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Nhật Bản – Hoạt Động Giao Tiếp A2 – Sơ Cấp 2 PDF

Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Nhật Bản – Hoạt Động Giao Tiếp A2 – Sơ Cấp 2 được viết bởi tác giả Japan Foundation, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Ngôn Ngữ Và Văn Hóa Nhật Bản ...

Sách English Grammar For Kids – Ngữ Pháp Tiếng Anh Tiểu Học – Tập 1 (Có Đáp Án) PDF

English Grammar For Kids – Ngữ Pháp Tiếng Anh Tiểu Học – Tập 1 (Có Đáp Án) được viết bởi tác giả Bùi Văn Vinh, Nguyễn Minh Anh, Bùi Thị Thúy, Thái Vân Anh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free ...

Sách Power Vocab IELTS – Writing: Band 8 PDF

Power Vocab IELTS – Writing: Band 8 được viết bởi tác giả Nguyễn Anh Toàn, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Power Vocab IELTS – Writing: Band 8 được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên ...

Sách Tự Học Viết Tiếng Nhật – 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 2) PDF

Tự Học Viết Tiếng Nhật – 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 2) được viết bởi tác giả Eriko Sato, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tự Học Viết Tiếng Nhật – 200 Chữ Kanji Căn Bản ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *