Đang tải dữ liệu ...
Lịch Sử

Phụ Biên Tạp Lục

Phụ Biên Tạp Lục

Những kẻ sĩ quân tử (tức kẻ hiền tài)được bổ đi làm quan để thi hành việc chính giúp nước, há chỉ nên ung dung tự tại ở chốn lang miến triều đình để đàm luận văn chương nhã thú, và xưng tụng đức vọng các tiền nhân hay các đế vương?.....

Lĩnh Nam Dật Sử Tập II

Bộ sách này bằng chữ Hán nguyên chia làm 3 quyển, cộng 28 hồi. Quyển thứ nhất đến hồi thứ 8, quyển thứ nhì từ hồi thứ 9 đến hồi thứ 18, quyển thứ ba từ hồi 19 đến hồi 28. văn thể viết theo lối tiểu thuyế Trung Hoa, viết bằng tay, trong có nhiều chỗ viết lạc chữ, viết sót chữ và viết dư cả câu.  ...

Người Hùng Nước Việt

Quyển "Người Hùng Nước Việt" của Thanh Tòng ghi lại những vị anh-hùng liệt-nữ nước Nam, sắp theo dòng lịch sử, mỗi triều đại một vài danh nhân. Xem qua từ trên xuống dưới, ta có thể khái quát được đại cương của lịch sử nước nhà.

Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam

Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam của tác giả Đào Duy Anh. Xuất bản năm 1950 tại nhà xuất bạn Thế Giới-Hà Nội.

       
Văn Học

Văn Học Từ Điển

Văn Học Từ Điển của soạn giả Thanh Tùng - Khai Trí xuất bản.

" Lịch Sơn Đắc Lộ ( 1591  1660) tức cố Alexandre de Rhodes, người đất Avignon ( Pháp ) là một giáo sĩ thuộc dòng Tèn (Ordre des Jesuites) sung vào giáo đoàn Đàng Trong, qua Việt Nam khoảng cuối năm 1624, người có công nhất trong việc sáng tác chữ quốc ngữ. Sau khi tới Nam Việt, chỉ trong vòng 6 tháng, giáo sĩ Đắc Lộ đã học và nói được tiếng Nam rất sõi. Vì thế ông được cử ra miền Bắc lập giáo đoàn Đàng Ngoài. Khi ấy, miền Bắc thuộc quyền cai trị của chúa Trịnh. Gíao sĩ Đắc Lộ ở đó hơn 3 năm, từ năm 1627 đến năm 1630, tuyên truyền được nhiều người theo đạo. Nhưng sau đó, giáo sĩ bị chúa Trịnh Tráng trục xuất qua ở bên Macao. Tuy nhiên, hễ có dịp ông lại ghé qua nước ta, đi đi lại lại nhiều lần. Cho đến năm 1615, giáo sĩ mới rời hẳn nước ta trở về Âu Châu. Trong hơn 7 năm ở Việt Nam, giáo sĩ Đắc Lộ đã nghiên cứu phong tục, tập quán, tính tình người dân địa phương, và cũng rất am tướng lịch sử nước ta. Ông đã viết được nhiều cuốn sách có giá trị, trong số đáng kể nhất là cuốn tự điển tiếng Việt dịch ra tiếng Bồ đào nha và tiếng La tinh, mở đầu cho một thứ chữ mới ( chữ quốc ngữ) mà chúng ta được thừa hưởng ngày nay. Cũng nên biết, nhân in cuốn tự điển này, nhà in của giáo hội La mã đã đúc chữ quốc ngữ lần đầu tiên,..."

Bình Giảng Văn: Phan Bội Châu - Phan Kế Bính

Bình Giảng Văn: Phan Bội Châu - Phan Kế Bính

Bình Giảng Văn: Nguyễn Bá Học - Trần Trọng Kim

Bình Giảng Văn: Nguyễn Bá Học - Trần Trọng Kim

Gia Huấn Ca - Cổ Văn Việt Nam - Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi chẳng những là bậc năng thần kinh bang tế thế, mà còn là một nhà đại văn hào của Việt Nam ta. Tác phẩm của Tiên sinh bằng chữ Hán rất nhiều. "Gia Huấn Ca" là một trong những tác phẩm bằng Quốc âm.

Lời Mở Đầu
1. Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghĩ,
    Hễ làm người dạy kỹ thì nên,
             Phấn son cũng phải bút nghiên,
Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.(*)

       
Truyện-TT

Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm

Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm

Con Bích không hề đọc báo chí nên nó chẳng biết gì về những sự mưu hại sẽ xảy ra cho nó mà cho cả đồng loại của nó vào cuối năm 1897. Bây giờ, trong khắp miền từ eo biển Bưu dê đến vịnh San đích gô......

9 Ngã Đường Đi Tới Ngày Mai

9 Ngã Đường Đi Tới Ngày Mai

Laser tia sáng của hy vọng

Trước năm 1960 tai laser chỉ là một tia sáng vụt qua trước mắt các nhà khoa học. Ngày nay nó là một thực tại sáng chói hơn cả ánh mặt trời......

Tình Sử - Tình Thiên Bảo Giám

"Tình Sử - Tình Thiên Bảo Giám" Sách này theo ý ấy, chuyên răn kẻ nhầm mắc lưới tình, phải biết dụng tình cho chính đáng, chia tình ra lam hai mươi bốn loại, việc tuy phần nhiều thuộc về giai-gái nhưng mối thì tình, mà văn thì sử, cũng quyền trứ-bút, cũng ý thái-phong, điều thiện có thể khuyên người ta làm, điều ác có thế khiến người ta tránh...

Đâu Mái Nhà Xưa

Đâu Mái Nhà Xưa

Mười năm trước đây khi Johann Veraguth mua Rosshalde và dọn về đó, thì nơi này là ngôi biệt thự cũ có trang viên bỏ hoang với những lối đi trong vườn rậm rịt.....

       
Danh Nhân

Thoại Ngọc Hầu Và Những Cuộc Khai Phá Miền Hậu Giang

Thoại Ngọc Hầu Và Những Cuộc Khai Phá Miền Hậu Giang

"Nhờ công việc biên khảo trải qua nhiều năm, nên tài liệu dùng để viết sách Thoại Ngọc Hầu sưu tập được khá nhiều.

Loại đương thời tức là những gì xảy ra lúc Thoại Ngọc Hầu còn sống. Loại này hiện có hai đạo sắc phong, một tờ ngọc dụ do vua Minh Mạng ban xuống cho Bảo Hộ Thoại. Kế đó là hai tấm bia trên 1.300 lời, một bài văn tế và một đoạn cuối của một bài bia khác. Nếu cần kể đủ hơn thì loại này còn có nhiều mộ bia, như mộ bia của mẹ, của cha mẹ vợ và của cả hai bà nhất phẩm và diệc phẩm phu nhân của Bảo Hộ Thoại mà tự ông đã chăm nom tạo tác..."

Cuộc Đời Oanh Liệt Của Tả Quân Lê Văn Duyệt

Cuộc Đời Oanh Liệt Tả Quân Lê Văn Duyệt của Lê Đình Chân, xuất bản năm 1956 do Nhà Xuất bản Phổ Thông, sách gồm sáu chương nói về cuộc đời oanh liệt của Tả quân Lê Văn Duyệt và một phụ lục Hai sử liệu về Tả quân.

Mạc Đĩnh Chi (truyện lịch sử Danh Nhân)

Truyện lịch sử Danh Nhân Việt Nam : Mạc Đĩnh Chi

Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim (1882 - 1953) của giáo sư Kiêm Thêm chuyên khoa Văn chương và Sinh ngữ do Bạn Trẻ xuất bản.

" Trần Trọng Kim hiệu là Lệ Thần, người ở làng Kiều Linh, xã Đan Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, người cùng chung vùng với Nguyễn Du và Nguyễn Công Trứ. Năm 1888, ông bắt đầu học hán văn. Năm 1897, ông xoay sang học Tây học; trong một thời gian ngắn (1897 - 1899) ông có căn bản khá, được vào học tại trường Thông ngôn (Ecole des Interpretes). Năm 1903, ông tốt nghiệp vào hạng ưu tú, được bổ nhiệm làm quan tại Ninh Bình...."

       
Từ Điển

Hán Việt Từ Điển

Hán Việt Từ Điển

Việt Nam Danh Nhân Từ Điển

Sách "VIỆT NAM DANH NHÂN TỪ ĐIỂN" biên chép thân thế và sự nghiệp của những người Việt Nam, theo các biến chuyển thăng trầm trải 4000 năm lịch sử, hoặc đã hy sinh xương máu để chống nạn ngoại xâm đem vinh quang về cho Tổ Quốc, hoặc bằng những đức tính, những cử chỉ cao đẹp, đã giữ lấy nhân phẩm, bảo toàn nếp sống hợp với đạo lý cổ truyền của Dân tộc.

...

Tầm Nguyên Từ Điển

"Tầm Nguyên Từ Điển" Cổ Văn-học Từ Ngữ Tầm-Nguyên, đầy đủ từ ngữ và điển tích.

"Từ Ngữ Tầm Nguyên" nghĩa là mỗi chữ, mỗi điển tích, chúng tôi đều tìm đến tận cùng nguồn gốc, lấy thi văn cổ mà dẫn chứng để độc giả hiểu  một cách tường tận thấu đáo hơn...

 

PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS - ANNAMITE (TỪ ĐIỂN PHÁP - VIỆT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ)

PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS - ANNAMITE (TỪ ĐIỂN PHÁP - VIỆT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ)

J. -B. -P. TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

Xuất bản năm 1937

       
Tôn Giáo

Diễn Văn Của Thượng Tọa Viện Trưởng-hủy

Diễn Văn Của Thượng Tọa Viện Trưởng

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

 "Lịch Sử là Ông Thầy dạy khôn. Kinh nghiệm của người đi trước và những biến cố thời dĩ vãng giúp người đời hiểu biết hiện tại và dự liệu tương lai..."

Huyền Học Đạo Phật Và Thiên Chúa

Huyền Học Đạo Phật Và Thiên Chúa - Nguyên tác MYSTICISM : CHRISTIAN and BUDDIHST của DAISETZ TEITARO SUZUKI, bản dịch của Như Hạnh. NXB KINH THI  XB lần đầu năm 1974.  Đọc bằng file hình scan

Phật Giáo

Phật Giáo

Nam mô a di Đà Phật

Thưa các cụ và các bà, Thưa các bà.

Từ khi hội Phật giáo thành lập đến nay các sư cụ trong ban đạo sư đã thuyết pháp và giảng kinh mấy lần rồi......

 

       
Cải Lương Xưa

Trai Gùi Bến Cát

CLX Trai Gùi Bến Cát, soạn giả Kiên Giang, DH Lam Sơn

Dưới Hàng Phượng Vĩ

Dưới Hàng Phượng Vĩ  của Soạn giả Viễn Châu do Thanh Hương - Bạch Lan - Thành Được đồng trình bày

Chú Hương Hảo Ngọt

Chú Hương Hảo Ngọt của soạn giả Viễn Châu do Thanh Hương và Hề Minh trình bày trên đĩa hát Hồng Hoa.

Cung Đàn Trên Sông Lạnh (Tập 3)

Cung Đàn Trên Sông Lạnh là tuồng cải lương của Thu An và Phong Anh (Trọn bộ 8 đĩa).

       
Huyền Bí - Tử Vi

Dịch Kinh Tân Khảo Quyển I

"Ta thường nói: Đông - Tây không bao giờ gặp nhau. Câu đó không thể áp dụng được trong giới Triết học tuy có đến hàng trăm đường lối khác nhau nhưng chung quy cũng gồm về một mối.

Lấy cái thực học Âu - Châu để so sánh với Triết học Á Đông cân nhắc nhau thì phần nhiều Triết học Á Đông bị lu mờ chỉ vì cách trình bày, luận lý không được rõ ràng. Nhưng về tinh thần thì bao trùm sâu rộng khắp cả vũ trụ. Như Thiên Văn, Địa Lý, Dịch Lý mà Ông Cha ta vẫn cho là những môn học khó khăn huyền diệu. Vì những lẽ trên, ta thấy khó khăn khúc triết mà xếp đặt các học thuyết vào hàng tâm truyền và bí truyền.

...."

Thái Ất Thần Quẻ

 Thuở ấy, vào thời Đông Châu Liệt Quốc, cuộc tranh thư hùng liên tục xảy ra giữa các tiểu quốc, phân chia lãnh thổ Trung Hoa thành nhiều mảnh, không khác gì thời Thập Nhị Sứ Quân ở nước ta, loạn lạc và xáo trộn.

Trong những cuộc xáo trộn ấy, thỉnh thoảng xuất hiện một nhơn tài, xuất chúng về võ công, hoặc lỗi lạc về chính trị.

Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 6

 Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 6

Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 5

 Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 5

       
Văn Hóa-PT

Trao Đổi Văn Hóa Việt Nam - Nhật Bản

Trao Đổi Văn Hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản là bài giảng tại Trụ-sở Tổng-hội Giáo-giới Việt Nam, do Hội Việt Nam nghiên cứu liên lạc Văn Hóa Á Châu tổ chức, ngày 13-1-63, Saigon.

Cửa Vào Phong Tục Việt Nam

Cửa Vào Phong Tục Việt Nam - Của tác giả Phạm Việt Tuyền, SÀI GÒN  XB năm 1974. Tài liệu học tập về Văn Minh Việt Nam dành cho sinh viên - đọc bằng file hình scan

Nho Giáo

Nho giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, bộ Nho giáo của Lê thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong số không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay

Văn Hóa Là Gì?

Văn Hóa Là Gì?

Ý nghĩa của chữ văn hóa giới thuyết

Về ý nghĩa của chữ văn hóa và chữ văn minh (tương đương với tiếng Pháp là Civilisation và tiếng Đức là Kultur), các nhà học giả thế giới, nhất là Tây phương, bàn cãi đã nhiều lắm; ở đây tôi đã không thể nhắc lại tất cả những cuộc thảo luận ấy thì cũng xin gác bỏ hẳn ra ngoài.....

       
Triết Học

Tìm Hiểu Triết Học Luân Lý

Tìm Hiểu Triết Học Luân Lý của giáo sư Nguyễn Hóa là một trong những cuốn sách của tủ sách Tân Việt. Xuất bản năm 1957.

Trung Quốc Triết Học Sử

Trung Quốc Triết Học Sử - Đại Cương của Hồ Thích do Khai Trí xuất bản.

Đây là quyển triết học Trung quốc được Hồ Thích biên soạn khi ông còn là giáo sư tại Đại học Bắc kinh.

Cách diễn giải thì họ Hồ viết bằng văn bạch thoại, còn phần trích dẫn thì vẫn viết bằng cổ văn, nghĩa là nguyên tác của các nhà triết hoc...."

Luận Triết Học

Luận Triết Học

Chương I- Đại cương về đạo đức học

I/ Định nghĩa đạo đức học:

Theo nghĩa rộng. Đạo đức là một nếp sống có theo hay không theo một lý tưởng: Đạo đức người mọi, người bán khai, Đạo đức Andre Gide, Khổng Mạnh...v.v...

Khổng Học Đăng

Đây có lẽ là di-cảo có giá trị nhất và công phu nhất của cụ Phan Bội Châu. Với nhan đề " Khổng Học Đăng" nhà chí-sĩ tiền bối có ý đưa ra cái tinh hoa của nền Khổng-học, một nền cổ học siêu việt đã chế ngự tư tưởng Đông Phương.

       
Tâm Lý

Tâm Lý Học Về Học Tập Và Giảng Huấn

"Tâm Lý Học Về Học Tập Và Giảng Huấn"

Diễn giải một kỹ thuật phân tâm tân tiến, đúc kết một kho tàng kho tàng kinh nghiệm giảng huấn phong phú bằng những tài liệu tham khảo xác đáng, có giá trị, tác giả đã không phụ lòng mong mõi của giáo giới muốn tìm đọc một soạn phẩm chuyên môn bổ ích. ...

Xã Hội Học

Đây là cuốn sách nhập môn lý tưởng về Xã Hội Học được biên soạn và bổ túc sau hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy của tác giả. Sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và được dùng để giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.

...

Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Thuật Xử Thế Của Người Xưa là loại sách "Học Làm Người": Giới thiệu các cách xử thế của người xưa từ kim cổ đông tây, chọn ra những mẫu chuyện chứa đựng những tư tưởng , cách ngôn, hành vi đặc sắc và sâu sắc giúp bạn đọc suy ngẫm về cách ứng xử..

       
Thần Thoại

Việt Điện U Linh

Việt  Điện U Linh và Lĩnh Nam Chích Quái đều là 2 bộ huyền sử  của Việt Nam viết bằng Hán văn, đã mượn tài liệu trong nhiều sách Trung hoa, cộng thêm các mẫu chuyện  thần thoại truyền khẩu hay là mấy tập thần tích  ở các địa phương mà soạn ra thành những đoạn truyện ngắn..

       
ĐL-Sưu Khảo

Hùn Vốn Lập Hội

Sách Tìm hiểu về Những Hội Buôn theo Pháp Luật hiện hành ở Viện Nam năm 1949.

Phong Lưu Cũ Mới - Hiếu Cổ Đặc San _ Vương Hồng Sển

- Thú nuôi chim

- Thú đá gà

- Thú đá cá lia thia

- Thú chơi dế mèn, cúc, cống...

- Có thêm bài luận về chim phụng hoàng, ve ve, bọ hung...

Đồng Bạc Việt Nam

Đồng Bạc Việt Nam và Các vấn đề liên hệ của Soạn giả Nguyễn Bích Huệ do Nhà xuất bản Phạm Quang Khai xuất bản năm 1968. Sách nói về Tiền vàng tiền giấy - Gía trị đồng bạc - Nạn lạm phát - Chính sách tiền tệ và hối đoái - Đồng bạc và ngoại viện.

Người Việt Cao Quý

NGƯỜI VIỆT CAO QUÝ CỦA A. PAZZI (Nguyên tác: Per comprendere a Viet-Nam e Vietnamita). Do Hồng Cúc dịch:

" Như đa số người dịch thuật, nguyện vọng chúng tôi  là tìm  mọi cách  diễn đạt trở lại  bằng ngôn ngữ của dân tộc, những gì có thể đóng góp hữu ích cho sinh hoạt của dân tộc. Và dù không đủ khả năng  diễn tả như lòng mong mõi, tập tài liệu này có đủ tinh thần khuyến khích chúng tôi cố gắng vượt qua những nỗi khó khăn trong phạm vi hiểu biết của mình.

....

       
Binh Thư

Lục Thao

 KHƯƠNG THÁI CÔNG TRUYỆN

Theo Bắc sử thì Khương Thái Công ở vào đời nhà Thương Ân đương triều Trụ Vương vị hôn quân say mê tửu sắc, quảng độ 1144 trước Tây Lịch kỷ nguyên.

...

Từ Binh Pháp Tôn Ngô Đến Chiến Lược Nguyên Tử - Quyển Trung

 Binh Pháp Tôn Võ Tử

Chiến thuyết cách mạng Mao Trạch Đông

Những Binh thư cổ của Việt Nam

Chiến tranh Việt - Pháp 1946 - 1954

Hổ Trướng Khu Cơ _ Đào Duy Từ

 Hổ Trướng Khu Cơ _ Đào Duy Từ

Binh Pháp và Chiến Trường

 12 YẾU TỐ ĐỂ CẦM BINH VÀ THẮNG TRẬN

1) Nghiêm Minh

2) Quân Nhuệ

3) Cơ Mật

4) Tri Tình

5) Chủ Động

6) Biến Trá

7) Thần Tốc

8) Khiển Dụng

9) Thừa Hư

10) Phòng Bị

11) Khách Quan

12) Bác Học

 Trong lịch sử nhân loại Âu cũng như Á, chiến tranh là một vấn đề thường xuyên làm rối óc con người. Chiến tranh là một phương pháp để thực hiện nhiều ý muốn khác nhau. Ý muốn no ấ, ý muốn khoái lạc, ý muốn cho danh dự được đề cao và sau hết, ý muốn chấm dứt hay ngăn ngừa chiến tranh. Nhưng chung quy, mọi cái "muốn" nói trên trên đều không ngoài ý nghĩa "muốn được".

       
Sách Tiếng Pháp Về Đông Dương

L'Asie moins I'Asie Russe L'Indochine

Cuốn sách L'Asie moins I'Asie Russe L'Indochine này ngiên cứu về địa lý các nÆ°á»›c châu Á.

       
Tủ Sách Cổ Văn

Trung Dung Thuyết Ước

Trung Dung Thuyết Ước là bản dịch của Doãn Chấp Nguyễn Duy Tinh

Người làm sách Trung Dung là ông Khổng Cáp. Ý ông bảo rằng : Dựng lời nói ( làm sách ) mà không khảo xét thì không ai tin, không có điều tin thì dân chẳng theo, cho nên hể khuyên điều lành răn điều dữ, ắt phải lấy đạo trung thường làm con đường lớn, để mà kinh luận việc thiên hạ. tại sao thế ? Vì rằng trung thường là năm cái đường thông đạt của thiên hạ, đạo tuy khong ngoài những việc thường làm, thường nói, mà cái lẽ thí gốc ở " hư -trung hàm-ngũ " mà suy ra .....

Tam Tổ Hành Trạng

 Cuốn Tam Tồ Hành Trạng này là bản dịch của Á Nam Trần Tuấn Khải là  sách nói về Thích giáo do người Việt soạn ra, nguyên bản chém tay số MC 4207 TG của chi nhánh văn khố Đà Lạt.

Nội dung sách được chia làm hai phần khác nhau:

Phân thứ nhất : Lược thuật về hành trạng tu trì của ba vị tổ trong Thiền phái Trúc Lâm, một Thiền phái do người Việt sáng lập ra vào đầu thế kỷ 13 : Vị Tổ thứ nhất ;là Điều Ngư Giác Hoàng, tức là vua nhân Tông nhà Trần : vị Tổ thứ hai là Pháp Loa Tông giả Đồng Kim Cương và vị Tổ thứ ba là Huyền Quang Tôn giả Lý Đạo Tái.

Phần thứ hai : Ghi chép về giáo lý cao siêu, căn cứ vào 24 Thanh Viên Giác tạo nên một nền tảng triết lý  vững vàng về nhân sinh quang....

Thanh Hoá Quan Phong

Cuốn sách Thanh Hoá Quan Phong nói về tỉnh Thanh Hóa một tỉnh rộng lớn nhất nước Việt Nam, gồm có 24 phủ, huyện và châu.

Thanh Hóa cũng là vựa lúa lớn nhất miền trung bắc nước ta, với những câu phương ngôn:" Được mùa Nông-cống sống Thiên-hạ", và " Được mùa Nông-cống sống khắp nơi", v.v...

Theo thuyết phong thủy, thanh Hóa là đất Đế-vương chung hội...

 

Hoàng Việt Văn Tuyển Tập I

Cuốn  Hoàng Việt Văn Tuyển Tập I  nằm trong bộ sách Hoàng Việt Văn Tuyển gốm 3 tập. Được nhà xuất bản Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa xuất bản. Hoàng Việt Văn Tuyển Tập I là bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm. Hoàng Việt Văn Tuyển là những áng văn của các vị tiền nho đời Lý đời Trần và đời Lê soạn thảo.

       
Tủ Sách Đông Y

Y Lược Giả Âm

 Y Lược Giả Âm do ông Tạ Phúc Hải soạn ra.

Quyển sách này kính theo phép pho bản thảo  của vua Thần Nông biên các tính thuốc . Pho Nội Kinh của vua Hoàng Đế bàn luận về các bịnh và các cách chữa, thực là nghĩa lí sâu xa thật là vua thánh làm ông tổ nghề thuốc.

Lại kính theo các pho sách thuốc của các ông tiên hiền biện luận bịnh chứng đặt thêm các bài thuốc chia làm 6 phép gọi rằng :Hàn, nhiệt, bổ, hòa, công ,tán, lại có 8 trận phương mới thêm ra 2 trận cố, nhân, thực rất là thần diệu ....

Châm Cứu Học Thực Hành Trị Liệu Thần Kinh Học

Khoa châm cứu gốc ở Trung Hoa là phương pháp chữa trị tối cổ. Một bộ sách Đông Y ra đời cách đây khoảng 5000 năm về trước, bộ y thư xưa nhất đã nói về khoa châm cứu, kinh huyệt (Bộ Nội Kinh)

Y học Trung Hoa và Việt Nam ta xưa nay vẫn dùng hai phương pháp trị bệnh: Một là thuật châm cứu, hai là phương dược, đàu thang thuốc (dược liệu).....

Y Án Châm Cứu Thực Nghiệm

Cuốn Y Án Châm Cứu Thực Nghiệm của  Thượng Trúc sách sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin từ cơ bản cho đến  chuyên sâu về thuật châm cứu trước tiên tác giả giới thiệu toàn bộ các bộ phần giài phẩu cơ thể,  sau đó là nêu các nguyên tắc chuẩn đoán bệnh của một số y sỹ châm y, tiếp theo là chỉ rõ từng huyệt đạo đối với ngũ tạng ngũ hành...

Dược Tính Chỉ Nam

 Dược Tính Chỉ Nam quyển I

Dược Tính Chỉ Nam là bộ sách của Lãn Ông Lê Hữu Trác do soạn giả Nguyễn Văn MInh biên soạn.

Bộ sách này được chia thành 4 quyển từ quyển nhất đến quyển nhất đến quyển tứ bao gồm hơn 4400 vị thuốc.

 Bộ sách được chia theo ABC cho dễ tra cứu để tiện việc nghiên cứu.

Sách nói về tính chất của các vị thuốc và cách dùng, theo phương pháp cổ truyền dược tính được chia làm 5 loại Tân, Cam, Hàm, Toan, Khổ...

Ngoài ra cón thêm ít nhiều bài thuốc, cốt để nghiên cứu cách dùng thuốc uyên thâm của người xưa còn để lại.

 

       
Đăng Nhập
 Hỗ Trợ Trực Tuyến:
 
  
 
  
 Liên kết:
Timsach trên FacebookTimsach trên Facebook
 
Nạp thẻ
chọn mạng
Mã Thẻ
Số seri
email
Sách tiêu biểu

Tiền Lê Vận Mạt (Sự Tích Lê Ngọa-Triều - Truyện Dã Sử Thuần Túy Việt Nam)

Cẩm Nang Châm Cứu

Bịnh Đàn Bà

Từ Chứng Đến Trị Liệu Bệnh Trẻ Con

Địa Lý Tả Ao (Địa Đạo Diễn Ca)

Đông Y Lược Khảo

Notions D'obstetrioque

Kinh Huyệt Và Biện Chứng Đông Y Học

Y Học Cẩm Nang

Y Học Tam Tự Kinh

Y Học Tam Tự Kinh

Sách Thuốc Phòng Thân

Thời Lệnh Bệnh Học

Sức Khỏe Trường Thọ

Đông Y Thực Hành

Phương Pháp Trị Bệnh Huyết Áp Cao

Hoàn Tán Cao Đơn Tâm Đắc Thần Phương