Đang tải dữ liệu ...
Lịch Sử

Đông Kinh Nghĩa Thục

Đông Kinh Nghĩa Thục của Nguyễn Hiến Lê là phong trào Duy Tân đầu tiên ở Việt Nam. Lá Bối xuất bản năm 1968

200 Năm Phong Trào Tây Sơn: Tập San Sử Địa Tập 21

- Phe Chống Đảng Tây-Sơn ở Bắc Với Tập "Lữ Trung Ngâm": HOÀNG XUÂN HÃN

- Công Chúa Ngọc-Hân Bắc-cung Hoàng-hậu triều Quang-Trung: NHẤT THANH

- Cuộc Khởi Dấy Và Chiến Tranh Của Tây-Sơn: PHÙ LANG TRƯƠNG BÁ PHÁT

- Việc Mất Đất Sáu Châu Hưng Hóa: NGUYỄN TOẠI

- Thái độ "Kẻ Sĩ" Triều Quang-Trung: NGUYỄN ĐĂNG THỤC

- Kẻ Sĩ Đời Lê Mạt (Giai Đoạn Tây Sơn Đánh Bắc Hà): PHẠM VĂN SƠN

- Nguồn Động Lực Nam Tiến Với Vùng Đất Tây-Sơn: LÝ VĂN HÙNG

- Chuyện Còn Truyền Lại Từ Khi Nhà Nguyễn Tây Sơn Mất Ngôi: THUY SƠN

- Những Ngày Tàn của Tây Sơn Dưới Mắt Của Giáo Sĩ Tây Phương: NGUYỄN NGỌC CƯ

- Sử Học Tây Phương Sau Đệ Nhị Thế Chiến: HOÀNG NGỌC THÀNH

Lược Sử Mỹ Thuật Việt Nam

Từ trước đến giờ, trong việc nghiên cứu lịch sử dân tộc, có một chỗ trống là lịch sử mỹ thuật chưa được nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống. Không phải vì thiếu tài liệu, mà có lẽ vì chúng ta chưa nhận thức được đúng đắn sự quan trọng của vấn đề.

Cùng với văn học, mỹ thuật là sự phản ánh trung thực sắc thái của đời sống tinh thần của một dân tộc, của một xã hội. Nó cũng là sự thể hiện tinh thần độc lập và ý thức bảo vệ độc lập dân tộc. Có hiểu biết sâu sắc và tiếp thu có phê phán, sáng tạo di sản văn hóa của ông cha để lại thì mới xây dựng được nền văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa. Những thế hệ trước đã để lại cho chúng ta một di sản mỹ thuật giàu, quý và độc đáo....

Lịch Sử Chiến Tranh Lạnh

cần sửa lại mục giới thiệu

       
Văn Học

Tư Bản - (bị lỗi- hủy)

Tư Bản

Chương XXIII: Tái Sản Xuất Giản Đơn

Dù hình thái xã hội của quá trình sản xuất là như thế nào đi nữa, thì quá trình đó cũng vẫn phải là một quá trình liên tục, hay nói một cách khác.......

Ức Trai Tập

Phàm người đã có tài, có đức , thì động làm là nên sự nghiệp, động nói là thành văn chương. Giời khi đã chọn người để làm việc, là ban cho hoàn toàn, cứ xem như đời xưa,  Y-Doãn có tiếng về đức, Thái-Công để lại Binh-Thư, đều là có cả văn chương.

Nước Việt ta, trải qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, cứ một đời vua khai sáng là có một vị tướng khai sáng. Nhưng được hoàn toàn như Ức Trai tiên sinh, thì hiếm lắm. Họ Hồ tiếm loạn, nhà Minh, đường đường một nước lớn, mà đi chiếm cứ nước ta tới hai đời. Ví như lý không sáng rõ, nghĩa không chính đáng, để khuất phục được nhân tâm, thì đâu có phải cứ ngồi yên, để chờ cho bên địch, tướng sỉ bó tay ra hàng, trả lại đất đai....

 

Giảng Luận Việt Văn

Giảng Luận Việt Văn của Trịnh Vân Thanh, XB năm 1960. đọc bằng file hình scan.

Việt Nam Sử Lược

Việt Nam Sử Lược

.....1/ Quốc hiệu nước Việt nam ta về đời Hồng bàng (2897-258 tr tây lịch) gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương (257-207 tr tây lịch?) thì gọi là Âu Lạc.......

       
Truyện-TT

Long Trung Quyết Sách

Đấy là nhân cách của con người Khổng Minh. còn về tài trí, Lượng đã biểu lộ một cách trung trực trong sách lược "Long Trung Quyết Sách"...

Nam Du Huê Quang

Bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn thử các vì Tiên Phật coi cách trị và phép thần thông hay giỏi thể nào, nên nhứt định ngày mùng ba tháng ba mời đủ tam giới hội về thông minh điện mà dùng phép. Y theo lịnh truyền của Ngọc Hoàng mà đến ngày ấy Chư tiên, Chư Phật, Chư thánh, Chư thần, các vị ở núi cùng thập điện Long Vương về chầu đủ mặt...

Thềm hoang

Thềm hoang

Tiếng đàn rời rạc bật lên giữa những ngón tay của bác Tốn. Bác ấy đứng ở đằng sau. Không cần nhìn, Ích cũng biết hai con mắt bác lim dim dưới ánh đèn sáng.........

Chiến tranh và Hòa Bình - Tập I

Chiến tranh và Hòa Bình - Tập I

Hai bên nội ngoại của Léon Tolstoi đều thuộc giòng quí tộc cố cựu.

Theo gia phả thì thủy tổ bên ngoại là Burlk vị vương hầu đầu tiên của  Nga ở thế kỷ IX tới cuối thế kỷ XVIII, Nicolas Sergueievitch Volkonski làm sứ thần ở Phổ.......

 

 

       
Danh Nhân

Huỳnh Thúc Kháng - Con Người Và Thơ Văn (1876-1947)

Huỳnh Thúc Kháng - Con Người và Thơ Văn (1876 - 1947) tác giả Nguyễn Q Thắng. Phần lớn thơ chữ Hán dẫn trong sách đều dùng bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng. Tài liệu tiếng Việt dẫn trong sách đều do người viết sưu tầm tại chỗ.

Hải Thượng Lãn Ông

Hải Thương Lãn Ông của tác giả Nguyễn Văn Minh, Khai Trí XB nắm 1971. Đọc bằng file hình scan

Hồ Thơm - Nguyễn Huệ - Quang Trung (1752-1792) hay Giấc Mộng Lớn Chưa Thành

Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, và sự nghiệp nhà Tây sơn với những chiến công lẫy lừng, đánh thù trong dẹp giặc ngoài và chiến công đó ngang tầm với chiến công của Napoleon ( Pháp) cùng thời đại. Nhưng tác giả bộc lộ rõ quan điểm chính trị phản động của nguủ quyền Sài Gòn lúc đó khi ông hô hào " bắc tiến ".

Nguyễn Trường Tộ - Con Người và Di Thảo

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ (1830-1871) là một nhà trí thức công giáo yêu nước quê ở xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ Tĩnh. Tuy không đậu đạt gì cao trong khoa trường. Nguyễn Trường Tộ có một vốn Hán học rất rộng, lại am hiểu nhiều mặt hoạt động đời sống và rất thực tế, tiếp xúc rất sớm với văn hóa phương Tây so với các nho sĩ thời bấy giờ, và tích cực tìm hiểu học tập những tư tưởng tiến bộ và khoa học kỹ thuật, để ứng dụng vào hoàn cảnh đất nước ta.

...

       
Từ Điển

Hán Việt Từ Điển

Hán Việt Từ Điển

Tầm Nguyên Từ Điển

"Tầm Nguyên Từ Điển" Cổ Văn-học Từ Ngữ Tầm-Nguyên, đầy đủ từ ngữ và điển tích.

"Từ Ngữ Tầm Nguyên" nghĩa là mỗi chữ, mỗi điển tích, chúng tôi đều tìm đến tận cùng nguồn gốc, lấy thi văn cổ mà dẫn chứng để độc giả hiểu  một cách tường tận thấu đáo hơn...

 

PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS - ANNAMITE (TỪ ĐIỂN PHÁP - VIỆT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ)

PETIT DICTIONNAIRE FRANCAIS - ANNAMITE (TỪ ĐIỂN PHÁP - VIỆT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ)

J. -B. -P. TRƯƠNG-VĨNH-KÝ

Xuất bản năm 1937

Hán Việt Từ Điển

Hán Việt Từ Điển

       
Tôn Giáo

Tư Tưởng

Tư Tưởng

Tất cả những sự sụp đổ hiện nay, tất cả cơn khủng hoảng hiện nay đều xuất phát từ sự nô lệ tâm thức của cá thể. Chiến tranh xuất phát từ sự mâu thuẫn nội tại của cá thể......

Thiền Sư Việt Nam

Thiền Tông truyền sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6, do Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đến thế kỷ thứ 7, Thiền Tông truyền sang Việt Nam, do Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thế là Thiền Tông có mặt ở Việt Nam sau Trung Hoa một thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 12 Thiền Tông mới truyền vào Nhật Bổn, Thiền tông truyền bá vào Việt Nam trước Nhật Bổn đên năm thế kỷ...

 

Tư Tưởng

Tư Tưởng

Những Nhà Lãnh Đạo

Lời đức Phật dạy thật là giản dị, vì chỉ có người sáng suốt mới thốt ra những lời giản dị. Nhưng những lới giản dị ấy lại được ví như tiếng rống con sư tử, làm tà ma ngoại đạo khiếp đảm.....

Đại Sư Tăng Xán

Đại Sư Tăng Xán

Thiền Tông Ấn Độ

Trên lãnh vực tu hành, tại Việt Nam nói riêng, tại các nước thuộc ảnh hưởng văn hóa của Trung Hoa nói chung, từ ngày .....

 

 

       
Cải Lương Xưa

Lòng Mẹ

Lòng Mẹ của Soạn giả Viễn Châu do Bạch Lan trình bày.

Nắng Chiều Quê Ngoại

Nắng Chiều Quê Ngoại, Soạn giả Viễn Châu

Dưới Hàng Phượng Vĩ

Dưới Hàng Phượng Vĩ  của Soạn giả Viễn Châu do Thanh Hương - Bạch Lan - Thành Được đồng trình bày

Lên Sóc Mã Đà

Lên Sóc Mã Đà của Soạn giả Qui Sắc - 1 ca kịch sơn cước do Út Trà Ôn - Kim Nguyên - Diệu Hiền - Thanh Hương trình bày.

       
Huyền Bí - Tử Vi

Địa Lý Tả Ao (Địa Đạo Diễn Ca)

 Khoa Địa Lý của Trung Hoa, xưa kia, là khoa phối hợp thuyết âm dương, ngũ hành với sự quan sát cách thế, hình thể của các mạch đất cùng lối đi của sông, ngòi, suối, lạch mà tìm ra nơi có chứa tụ khí mạch của đất, dùng nơi đó làm đất kết.

Họ quan niệm  rằng nơi có đất kết, có thể chôn xương người chết nếu là kết âm - phần và có thể làm nhà, đình chùa, lập Doanh trại, Thị Trấn,  Đô thị lên trên nếu là đất kết dương cơ, để người sống được hưởng sự thịnh vượng, phát đạt do tụ khí của vùng đất kết đó.

Khoa Địa lý có từ lâu, sự ích lợi của đất kết đã được Ông cha chúng ta tin tưởng và cả chúng ta cũng có  nhiều người công nhận là đúng; sử sách có ghi chép nhiều sự kiện  chứng tỏ là khoa Địa Lý có một giá trị nào ảnh hưởng đến đời sống con người.

Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời

LỜI TỰA 

Trải qua giòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được những kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn luôn luôn bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và mục đích của sự đau khổ diễn ra từ cái nôi đến nấm mồ.

 Có lẽ một ngày kia, nhờ sự phát triển những giác quan thần bí và khả năng siêu phàm, con người sẽ có thể tìm ra những câu giải đáp thỏa đáng và khoa học cho những điều bí hiểm và những bài toán khó khăn của cuộc đời.

 Ông EDGAR CAYCE là người đã có những giác quan thần bí đó và đã sử dụng những khả năng của ông trên địa hạt thực tế.

Nhờ công trình của ông, những định luật về Luân - Hồi và Nhân - Quả, mà từ trước tới nay người ta vẫn coi như những điều mơ màng khó hiểu, đã được giải thích một cách rõ ràng

Thái Ất Thần Quẻ

 Thuở ấy, vào thời Đông Châu Liệt Quốc, cuộc tranh thư hùng liên tục xảy ra giữa các tiểu quốc, phân chia lãnh thổ Trung Hoa thành nhiều mảnh, không khác gì thời Thập Nhị Sứ Quân ở nước ta, loạn lạc và xáo trộn.

Trong những cuộc xáo trộn ấy, thỉnh thoảng xuất hiện một nhơn tài, xuất chúng về võ công, hoặc lỗi lạc về chính trị.

       
Văn Hóa-PT

Đề Thám (Tuồng Lịch Sử Cận Đại)

Đề Thám (Tuồng Lịch Sử Cận Đại) - của Mai Hạnh - Bửu Tiến - Doãn Khoái. Vụ Nghệ Thuật Sân Khấu xuất bản năm 1968.

Cửa Vào Phong Tục Việt Nam

Cửa Vào Phong Tục Việt Nam - Của tác giả Phạm Việt Tuyền, SÀI GÒN  XB năm 1974. Tài liệu học tập về Văn Minh Việt Nam dành cho sinh viên - đọc bằng file hình scan

Việt Nam Phong Tục

 TỰA

Mỗi nước có một phong tục riêng. Phong tục ấy kỳ thảy hoặc bởi tự một vài người mà rồi bắt chước nhau thành ra thói quen. Hoặc bởi phong thổ và cách chính trị, hoặc cách giáo dục trong nước mà thành ra. Hoặc bởi cái phong trào ở ngoài tràn vào rồi mà dần dần tiêm nhiễm thành tục.

Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Gíao Dục

Xây Dựng Và Phát Triển Văn Hóa Gíao Dục của Nguyễn Khắc Hoạch do Lửa Thiêng xuất bản.

" Một nhiệm vụ quan trọng của Đại học là phát huy tinh thần dân tộc, xây dựng văn hóa dân tộc. Điểm này quan trọng, nhất là đối với các nước Á Châu vừa dành lại độc lập sau cuộc thế chiến thứ hai và đương hăng say tô điểm lại bản sắc...."

       
Triết Học

Giải Đề Thi Triết Học

Giải Đề Thi Triết Học

Liệt Tử Và Dương Tử

Ngay ở nước ta, cả trong giới tân học,  tên Liệt tử cũng khá quen thuộc. Hầu hết chúng ta đều biết rằng, tư tưởng của ông giống tư tưởng Lão, Trang và tuy chưa được đọc cuốn Liệt tử vì chưa ai dịch nhưng chúng ta cũng được biết dăm ba truyện rất lí thú trong cuốn đó thỉnh thoảng trích dẫn trong các sách báo., đặc biệt là trong bộ Cổ học tinh hoa  của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân, như những truyện Bệnh quên, Bệnh mê, Mất dê, Người kiếm củi được con hươu, Lo giời đồ, Ngu công dọn núi..., những truyện mà ai cũng phải nhận là những ngụ ngôn quý nhất của nhân loại...

Luận Triết Học

Luận Triết Học

Chương I- Đại cương về đạo đức học

I/ Định nghĩa đạo đức học:

Theo nghĩa rộng. Đạo đức là một nếp sống có theo hay không theo một lý tưởng: Đạo đức người mọi, người bán khai, Đạo đức Andre Gide, Khổng Mạnh...v.v...

Học Thuyết Tử Tư Mạnh Tử

Học Thuyết Tử Tư Mạnh Tử của Hầu Ngoại Lư - Triệu Kỷ Bân - Đỗ Quốc Tường do Nhà xuất bản Sự Thật xuất bản năm 1960.

" Trong khi bàn về vấn đề phân hóa giữa các nhà nho thời kỳ đầu, trong phần Hiền Học Khổng , Mặc chúng tôi đã xếp Tử Tư, Mạnh Kha vào một phái, và đã nhắc đến tư tưởng ngũ hành " u ẩn mà không nói ra được, bế tắc mà không giải nghĩa được của họ. Học phái đó đã tìm ra được chỗ bấu víu của họ từ những tư tưởng duy tâm tự xét mình theo cách " chăm chú lo lắng", mỗi ngày lấy ba việc tự kiểm điểm mình" của Tăng Tử. Chúng tôi cho rằng, dẫu mỗi tư tưởng đó rất quan trọng đối với việc nghiên cứu tinh chất của học phái Tư, Mạnh. Nhưng về tư tưởng và sự hoạt động của Tăng Tử, thì do thiếu tài liệu sách vở và phần nhiều người xưa cũng chưa chú ý đầy đủ, nay xin đặc biệt nêu rõ để nghiên cứu như sau:....."

       
Tâm Lý

Xã Hội Học

Đây là cuốn sách nhập môn lý tưởng về Xã Hội Học được biên soạn và bổ túc sau hai mươi năm kinh nghiệm giảng dạy của tác giả. Sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và được dùng để giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.

...

Tâm Lý Học Về Học Tập Và Giảng Huấn

"Tâm Lý Học Về Học Tập Và Giảng Huấn"

Diễn giải một kỹ thuật phân tâm tân tiến, đúc kết một kho tàng kho tàng kinh nghiệm giảng huấn phong phú bằng những tài liệu tham khảo xác đáng, có giá trị, tác giả đã không phụ lòng mong mõi của giáo giới muốn tìm đọc một soạn phẩm chuyên môn bổ ích. ...

Thuật Xử Thế Của Người Xưa

Thuật Xử Thế Của Người Xưa là loại sách "Học Làm Người": Giới thiệu các cách xử thế của người xưa từ kim cổ đông tây, chọn ra những mẫu chuyện chứa đựng những tư tưởng , cách ngôn, hành vi đặc sắc và sâu sắc giúp bạn đọc suy ngẫm về cách ứng xử..

       
Thần Thoại

Việt Điện U Linh

Việt  Điện U Linh và Lĩnh Nam Chích Quái đều là 2 bộ huyền sử  của Việt Nam viết bằng Hán văn, đã mượn tài liệu trong nhiều sách Trung hoa, cộng thêm các mẫu chuyện  thần thoại truyền khẩu hay là mấy tập thần tích  ở các địa phương mà soạn ra thành những đoạn truyện ngắn..

       
ĐL-Sưu Khảo

EINSTEIN Và Vũ Trụ

EINSTEIN Và Vũ Trụ

Ngày bom nguyên tử ra đời

Nổi bật trong màn đêm bao trùm trên sa mạc là một tháp kim khí đứng sừng sững, lấp lánh dưới các ngọn đèn xanh nhạt. Một vật kỳ lạ hình dạng thon dài, nằm ngạo nghễ trên đỉnh tháp, ngắm bóng mình trên làn cát trắng.....

Thú Xem Truyện Tàu - Hiếu Cổ Đặc San _ Vương Hồng Sển

 HIẾU CỔ ĐẶC SAN mở đầu bằng tập số 1, luận về "Phong Lưu Cũ Mới"

Trong tập số 2 này là "Thú Xem Truyện Tàu", gồm cả thảy 10 bài như đã kể trong mục lục in nơi trang chót. Chúng tôi xin nhấn mạnh 10 bài này không viết cho người sành điệu.

...

Tôi Suy Tưởng - Một Công Trình Suy Tưởng Lâu Dài Trong 17 Năm

Văn minh cơ khí ngày một phát triển, vật chất dường như muốn lấn át giá trị tinh thần. Người ta càng sống gần với sự tiến bộ của khoa học thì sự tu dưỡng nội tâm ngày càng lơ là, giảm sút.

Chính vì thế tâm trạng con người vẫn không thoát khỏi những sự ưu tư, phiền muộn, hoài nghi...

 

Hùn Vốn Lập Hội

Sách Tìm hiểu về Những Hội Buôn theo Pháp Luật hiện hành ở Viện Nam năm 1949.

       
Binh Thư

Lục Thao

 KHƯƠNG THÁI CÔNG TRUYỆN

Theo Bắc sử thì Khương Thái Công ở vào đời nhà Thương Ân đương triều Trụ Vương vị hôn quân say mê tửu sắc, quảng độ 1144 trước Tây Lịch kỷ nguyên.

...

Nghệ Thuật Chỉ Đạo Chiến Tranh

Thiên thứ nhất: Nghệ Thuật Chỉ Huy Tư Tưởng

Thiên thứ hai: Nghệ Thuật Làm Người Của Quân Nhân

Thiên thứ ba : Bảy Tư Tưởng Chiến Thắng

Thiên thứ tư : Đạo Đức Căn Bản Của Quân Nhân

Thiên thứ năm: Khái niệm về Chính Lược và Nguyên tắc chỉ đạo Chính Lược

Thiên thứ sáu : Khái niệm về Chiến Lược và nguyên tắc chỉ đạo Chiến Lược

Thiên thứ Bảy: Khái niệm của Chiến Thuật và nguyên tắc chỉ đạo Chiến Thuật

Thiên thứ tám: 

- Nguyên tắc chiến đấu với Không QuânHải Quân

- Khái niệm về phép Đóng Đồn

- Khái niệm về phép lập Chiến Khu

Thiên thứ chín: Nhận thức của quân nhân về chín định luật biến dịch của vũ trụ.

Tôn Ngô Binh Pháp

 Tôn Ngô Binh Pháp

gồm Tôn Tử : 13 Thiên

- Thủy kế

- Tác chiến

- Mưu công

- Quân hình

- Binh thế

- Hư  Thực

- Quân tranh

- Cửu biến

- Hành quân

- Địa hình

- Cửu địa

- Hỏa công

- Dụng gián

         Ngô Tử: 6 Thiên

- Đồ quốc

- Liệu địch

- Trị binh

- Luận tướng

- Ứng biến

- Lệ sĩ

Do Nguyễn Phước Hải, Mã Nguyên Hoa và Lê Xuân Mai dịch

Binh Thơ Tôn Tử Quyển Hạ - Nguyễn Duy Hinh

 RÚT KINH NGHIỆM TRÊN CÁC CHIẾN TRƯỜNG CỔ KIM - NHỮNG NGUYÊN TẮC TRANH ĐẤU BẤT DIỆT TRÊN TRƯỜNG ĐỜI.

Binh Pháp là một trong những ngành cổ học mà người Á Đông đã phát minh trước Âu Châu và đã nâng lên hàng mộng triết học thâm thúy.

Binh pháp không chỉ là một môn học chỉ nghiên cứu toàn chuyện đánh nhau bằng võ khí mà thôi, nó là cả một môn học chánh trị gồm cả khoa tâm lý quần chúng căn cứ trên những kinh nghiệm thực tế rút trong trường tranh đấu mênh mông của loài người.....

       
Sách Tiếng Pháp Về Đông Dương

Institut Indochinois pour L\'étude De L\'homme

Cuốn sách Institut Indochinois pour L'étude De L'homme này nói về văn hóa của má»™t vài dân tá»™c ít người ở phía bắc Việt Nam.

       
Tủ Sách Cổ Văn

Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh

 Cuốn Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh tập trung gồm quyển 5, 6, 7, là bản dịch của Thiện Trai Hồ Tánh, Nguyễn Duy Tiếu, Lời giới thiệu bản dịch của Chánh Trí Mai Thọ Truyền.

Bộ Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh tập trung của Vua Tự Đức, nguyên tác Hán văn gồm 11 quyển, được chia làm 3 tập.

Tập thượng gồm quyển thủ, quyển 1, 2, 3, 4.

Tập Trung gồm quyển 5, 6, 7.

Tập hạ gồm quyển 8, 9, 10.

Bộ Ngự Chế Việt Sử Tổng Vịnh không những chứng tỏ thịnh đạt của sử học dưới triều Nguyễn mà còn biểu dương một ý thức về sử mệnh của quốc gia dân tộc và một sử quan đã từng chi phối quan niệm chính trị và trước thuật suốt mấy mươi năm. của thời Nguyễn....

 

 

Vân Đài Loại Ngữ

  Cuốn Vân Đài Loại Ngữ  Tập III  này là bản dịch của Tạ Quang Phát. Tập III này gổm quyển 8, 9, trọn bộ.

Vân Đài Loại Ngữ là bộ sách khoa học tập hợp những kiến thức về triết học, khoa hoc, văn học, vạn vật học xếp thành loại với nhau trong 9 đề mục.

Trong sách Cụ Lê Quý Đôn thích nhặt những lời nói của người xưa của sách xưa, thỉnh thoảng Lê Quý Đôn có ghi thêm lời phê bình hay nhận xét cảu mình, hoặc trình bày những sự việc cảu nước ta để so sánh với Trung Quốc.

Nhờ đọc Vân Đài Loại Ngữ chúng ta biết được rất nhiều điều lí thú : Như ông Lê Trừng con của ông Lê Quý Ly ( Hồ Quý Ly) được nhà Minh trọng dụng, đã đúc súng đại pháo chi nhà Minh....

Phạm Công Tân Truyện

 Phạm Công Tân Truyện  là tiểu thuyết truyền kì, nguyên văn là bản Nôm, khắc năm Kỷ Mùi, niên hiệu Khải Định thứ tám (1919) do nhà Phúc Văn Đường tàng bản.

 Bản Phạm Công Tân Truyện này do Hoàng Văn Phúc và Nguyễn Quang Xỹ phiên âm và chú giải.

Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí

 Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí là tác phẩm của Phan Huy Chú . Bộ sách này là bản dịch của Tổ Nguyên Nguyễn Thọ Dực kèm nguyên tác, và bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí  này được xuất bản thành 10 tập.

Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí Tập IV bao gồm 20, 21, 22, 23, 24 và 25 ( lễ nghi chí )

Các bậc tiền triết đã từng luận định rằng : một quốc gia còn hay mất, hoàn toàn tùy thuộc vào lẽ tồn vong của nền văn hóa dân tộc của nước ấy. Văn hào Lương Khải Siêu cũng đã nói : " Nước Trung Hoa sở dĩ tồn tại là bởi văn háo Trung Hoa vẫn còn....".

Nước lấy người làm gốc, mà giữa các hạng người, phẩm cánh lại phân cao cao thấp không giống nhau " trên thì vua quan sửa sang việc nước, dưới thì các hàng sĩ phu tùy thời xuất xử, tựu trung có kẻ hiền người hay dở khác nhau....".

       
Tủ Sách Đông Y

Y Lược Giả Âm

 Y Lược Giả Âm do ông Tạ Phúc Hải soạn ra.

Quyển sách này kính theo phép pho bản thảo  của vua Thần Nông biên các tính thuốc . Pho Nội Kinh của vua Hoàng Đế bàn luận về các bịnh và các cách chữa, thực là nghĩa lí sâu xa thật là vua thánh làm ông tổ nghề thuốc.

Lại kính theo các pho sách thuốc của các ông tiên hiền biện luận bịnh chứng đặt thêm các bài thuốc chia làm 6 phép gọi rằng :Hàn, nhiệt, bổ, hòa, công ,tán, lại có 8 trận phương mới thêm ra 2 trận cố, nhân, thực rất là thần diệu ....

Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh

Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh  Quyển II.

Bộ  sách Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh  của tiên sinh Lê Hữu Trác. Bộ sách này do Đình Thụ Hoàng Văn Hòe dịch với sự cộng tác củaHoàng Đình Khoa.

Sách là do tiên sinh Lê Hữu Trác viết ra nêu lên các chứng bệnh và cách chữa trị, sách viết rất rõ các biểu hiện của các chừng bệnh cũng như cách chữa trị giúp cho người đọc có thể hiểu cho dù không tinh thông y thuật  lắm...

Bịnh Đàn Bà

Quyển sách Bệnh Đàn Bà này được chia làm ba phần :

Phần Thứ 1 là cơ thể học và sinh lí học.

Phần thứ 2 là tử chứng đến trị liệu...

Phần thứ 3 là phần phụ chú để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các danh từ y học.

Y Học Tam Tự Kinh

 Đạo Thuốc là nhân thuật  mà lại là nguy nữa : Biết tôn trọng tính mệnh người, biết y lý để trị bệnh, đó là nhân thuật : coi tính mệnh người như cỏ rác, không biết y lý để trị bệnh, sống thác mặc bay, tiền thầy võ đẫy, đó là nguy.

Đã trải mấy ngàn năm ý đạo ở phương đông ta đó các bậc tiền thánh tiền hiền nghiên cứu y lí, lập thành phương thuốc để trị bệnh, viết ra sách để truyển lại đời sau, nếu  ta không biết chữ, khong biết đọc làm sao hiểu thấu y lí tinh túy để trị bệnh.

Bởi vậy cuốn Tam Tự Kinh này sẽ giú người làm thuốc dễ ghi nhớ các tên thuốc cũng như cá bài thuốc của thánh nhân, để dễ dàng ghi nớ và áp dụng.

       
Đăng Nhập
 Hỗ Trợ Trực Tuyến:
 
  
 
  
 Liên kết:
Timsach trên FacebookTimsach trên Facebook
 
Nạp thẻ
chọn mạng
Mã Thẻ
Số seri
email
Sách tiêu biểu

Tiền Lê Vận Mạt (Sự Tích Lê Ngọa-Triều - Truyện Dã Sử Thuần Túy Việt Nam)

Cẩm Nang Châm Cứu

Bịnh Đàn Bà

Từ Chứng Đến Trị Liệu Bệnh Trẻ Con

Địa Lý Tả Ao (Địa Đạo Diễn Ca)

Đông Y Lược Khảo

Notions D'obstetrioque

Kinh Huyệt Và Biện Chứng Đông Y Học

Y Học Cẩm Nang

Y Học Tam Tự Kinh

Y Học Tam Tự Kinh

Sách Thuốc Phòng Thân

Thời Lệnh Bệnh Học

Sức Khỏe Trường Thọ

Đông Y Thực Hành

Phương Pháp Trị Bệnh Huyết Áp Cao

Hoàn Tán Cao Đơn Tâm Đắc Thần Phương