Sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) PDF

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) được viết bởi tác giả Collins, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành .

Bạn đang xem: Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) PDF

✅ Tác giả ✅ Collins
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
✅ Số trang
80
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
100 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) PDF

Tải sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018)

Hình ảnh bìa sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018)

Bao gồm hai quyển:

A2 Flyers – Three Practice Tests
Audio scripts & Answer Key

và một đĩa MP3.

Get your child off to a great start with practice test material for Cambridge English Qualifications A2 Flyers

These new practice test materials for Cambridge English: Flyers (also known as Young Learners English: Flyers) support young learners and include comprehensive guidance for both teachers and parents. By working through the practice tests, children will feel ready for what they need to do on the day of the test, and will also have fun whilst they are learning.

The package includes

3 full practice tests with a colourful and clear design to motivate and encourage young learners, and prepare them for what they will see in the real test

Content fully updated for the 2018 revised examination

Audio available online with recordings by young native English speakers

The Teacher’s Guide and a Parent’s Guide are available online at www.nhantriviet.com/CollinsYLE, and are full of information and support for anyone preparing their child for their first Cambridge English test.

For Teachers and Parents (available online):

A full guide to each part of the test

Ideas for exam preparation activities

Model answer recordings for the Speaking paper – recorded by young native English speakers so that learners hear examples of correct English again and again

Cambridge English vocabulary list with the key words learners need to know

Audio scripts for the Listening and Speaking sections

Answer key

Mua sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) ở đâu

Bạn có thể mua sách Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) tại đây với giá

131.720 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) PDF

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) MOBI

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) Collins ebook

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) EPUB

Cambridge English Qualifications – A2 Flyers (Three Practice Test) (2018) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Collins
bìa mềm

80

100

Gồm hai tập:

  1. Tờ rơi A2 – Ba bài kiểm tra thực hành
  2. Tập lệnh âm thanh và phím trả lời

và một cái đĩa MP3.

Giúp con bạn có một khởi đầu tốt với tài liệu luyện thi thực hành từ tờ trình A2 Chứng chỉ Tiếng Anh của Cambridge

Những tài liệu kiểm tra thực hành mới này Cambridge English: Tờ rơi (còn được biết là Tiếng Anh cho trẻ em: Flyers) hỗ trợ người học nhỏ tuổi và cung cấp hướng dẫn toàn diện cho giáo viên và phụ huynh. Với các bài kiểm tra thực hành, trẻ em sẽ được chuẩn bị cho những gì chúng cần làm trong ngày kiểm tra và vui chơi trong khi học.

Gói bao gồm

3 bài kiểm tra thực hành đầy đủ được thiết kế đầy màu sắc và rõ ràng để động viên và khuyến khích người học trẻ tuổi và chuẩn bị cho họ những gì họ sẽ thấy trong bài kiểm tra thực tế

Nội dung bài thi sửa đổi năm 2018 được cập nhật đầy đủ

Âm thanh có sẵn trực tuyến, được ghi lại bởi những người nói tiếng Anh bản ngữ trẻ tuổi

cái này Hướng dẫn của giáo viên và một Hướng dẫn dành cho cha mẹ Có sẵn trên mạng www.nhantriviet.com/CollinsYLEđồng thời cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ cho bất kỳ ai chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh Cambridge đầu tiên của con họ.

Giáo viên và Phụ huynh (có sẵn trực tuyến):

Hướng dẫn đầy đủ để kiểm tra từng phần

Ý tưởng hoạt động chuẩn bị kiểm tra

Ghi lại các câu trả lời trình diễn cho các bài kiểm tra nói – Được ghi lại bởi những người nói tiếng Anh bản ngữ trẻ tuổi để người học nghe lại các ví dụ về tiếng Anh chính xác.

Bảng thuật ngữ tiếng Anh Cambridge với những từ chính mà người học cần biết

Tập lệnh âm thanh cho phần nghe và nói

phím trả lời


image
image
image

Giá đặc biệt
131.720 đồng Việt Nam

21 × 29,7

Sách Succeed in IELTS 9 Practice Tests (+CD) PDF

Succeed in IELTS 9 Practice Tests (+CD) được viết bởi tác giả ABetsis , LMamas, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Succeed in IELTS 9 Practice Tests (+CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 03/2014 . Bạn đang xem: Succeed in IELTS ...

Sách Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What Color Is It? PDF

Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What Color Is It? được viết bởi tác giả Annie Sussel, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What Color Is It? được nhà xuất bản ...

Sách How To Master Skills For The Toefl Ibt: Reading Basic (Tái Bản) PDF

How To Master Skills For The Toefl Ibt: Reading Basic (Tái Bản) được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách How To Master Skills For The Toefl Ibt: Reading Basic (Tái Bản) được nhà xuất bản Bìa Mềm ...

Sách Bộ Sách Ielts Cấp Tốc – 20 Ngày Reading, Speaking, Writing, Listening (Bộ 4 Cuốn) PDF

Bộ Sách Ielts Cấp Tốc – 20 Ngày Reading, Speaking, Writing, Listening (Bộ 4 Cuốn) được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Bộ Sách Ielts Cấp Tốc – 20 Ngày ...

Sách Cẩm Nang Luyện Thi Topik I PDF

Cẩm Nang Luyện Thi Topik I được viết bởi tác giả Châu Thùy Trang, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Cẩm Nang Luyện Thi Topik I được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát hành ...

Sách New Toeic 400 – Season 3 (Không Kèm CD) PDF

New Toeic 400 – Season 3 (Không Kèm CD) được viết bởi tác giả First News, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách New Toeic 400 – Season 3 (Không Kèm CD) được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Moving Up – Listening And Conversation 1 (Kèm CD) PDF

Moving Up – Listening And Conversation 1 (Kèm CD) được viết bởi tác giả Nicholas Sampson, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Moving Up – Listening And Conversation 1 (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2016 . Bạn đang xem: ...

Sách TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF

TNT Toeic Basic (Third Edition) được viết bởi tác giả Lori, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách TNT Toeic Basic (Third Edition) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2019 . Bạn đang xem: TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF DOWNLOAD SÁCH PDF ...

Sách Tiếng Anh Cuối Tuần (Kèm CD) PDF

Tiếng Anh Cuối Tuần (Kèm CD) được viết bởi tác giả Thanh Hà, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tiếng Anh Cuối Tuần (Kèm CD) được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Bàng phát hành 03-2012 ...

Sách English Learning Series – Level 1: My Alphabets PDF

English Learning Series – Level 1: My Alphabets được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách English Learning Series – Level 1: My Alphabets được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2019 . Bạn đang xem: English ...

Sách Luyện Viết Chữ Nhớ Từ Vựng – English Writing Family & Friend 2 PDF

Luyện Viết Chữ Nhớ Từ Vựng – English Writing Family & Friend 2 được viết bởi tác giả Little Rainbow, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Luyện Viết Chữ Nhớ Từ Vựng – English Writing Family & ...

Sách Starter Toeic Third Edition (Kèm 3 CD) PDF

Starter Toeic Third Edition (Kèm 3 CD) được viết bởi tác giả Compass, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Starter Toeic Third Edition (Kèm 3 CD) được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản First New phát hành ...

Sách Toeic Bridge Test – 2019 PDF

Toeic Bridge Test – 2019 được viết bởi tác giả Barrons Educational Series, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Toeic Bridge Test – 2019 được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TPHCM phát hành 2019 ...

Sách Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Du Lịch PDF

Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Du Lịch được viết bởi tác giả Nguyên Thảo, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tiếng Hàn Dành Cho Người Đi Du Lịch được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân ...

Sách Hình Thái Học Tiếng Anh (A Course In English Morphology) PDF

Hình Thái Học Tiếng Anh (A Course In English Morphology) được viết bởi tác giả Bùi Phú Hưng, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Hình Thái Học Tiếng Anh (A Course In English Morphology) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 11-2015 . ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *