Work On Your Grammar_Advanced C1 được viết bởi tác giả Collins, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Work On Your Grammar_Advanced C1 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2013 .

Bạn đang xem: Work On Your Grammar_Advanced C1.PDF

✅ Tác giả ✅ Collins
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2013
✅ Số trang
130
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
280 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Work On Your Grammar_Advanced C1.PDF

Tải sách Work On Your Grammar_Advanced C1.PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Work On Your Grammar_Advanced C1

Hình ảnh bìa sách Work On Your Grammar_Advanced C1

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Work On Your Grammar_Advanced C1

Collins Work on your Grammar – Advanced (C1) is a new practice book that covers the key grammar points needed by learners of English at Advanced level (CEF level C1).

This book is an essential resource for learners who want to improve their English grammar. Each of the 30 units presents a different area of grammar using clear language and examples. This is followed by practice exercises to ensure the learner will remember and be able to use what they have learnt with confidence in their written and spoken English.

The grammar covered in Collins Work on your Grammar – Advanced (C1) has been carefully selected based on Collins Corpus research and the experience of our language experts. As a result, this book provides plenty of useful practice with authentic, up-to-date examples of language usage in context. A carefully structured layout makes sure the language is always clear and the book is easy to navigate. Collins Work on your Grammar – Advanced (C1) is ideal for self-study or for use in the classroom, and is an essential resource for students and teachers.

Focuses on the grammar required at Advanced level (CEF level C1)

Thirty units with clear presentation material followed by practice exercises

Authentic examples of real English, taken from the Collins Corpus

Clear structure and presentation of language

Plenty of room to write in

Full answer key included

Ideal for self-study or for use in the classroom

Mua sách Work On Your Grammar_Advanced C1 ở đâu

Bạn có thể mua sách Work On Your Grammar_Advanced C1 tại đây với giá

109.520 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Work On Your Grammar_Advanced C1.PDF

Work On Your Grammar_Advanced C1 MOBI

Work On Your Grammar_Advanced C1 Collins ebook

Work On Your Grammar_Advanced C1 EPUB

Work On Your Grammar_Advanced C1 full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Collins
bìa mềm

2013

130

280

Collins Learning Grammar – Advanced (C1) là một quyển sách thực hành mới bao gồm các điểm ngữ pháp chính (trình độ CEF C1) cần thiết cho người học tiếng Anh nâng cao.

Cuốn sách này là một nguồn tài liệu cần thiết cho những người học muốn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của mình. Mỗi đơn vị trong số 30 đơn vị trình bày một lĩnh vực ngữ pháp khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ và ví dụ rõ ràng. Sau đó, có các bài tập thực hành để đảm bảo người học có thể nhớ và có thể sử dụng tiếng Anh viết và nói mà họ đã học một cách tự tin.

ngữ pháp bao phủ Collins Learning Grammar – Advanced (C1) Nó đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên nghiên cứu về Collins Corpus và kinh nghiệm của các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi. Do đó, quyển sách cung cấp nhiều phương pháp thực hành hữu ích với các ví dụ thực tế, cập nhật về việc sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Bố cục được sắp xếp cẩn thận đảm bảo rằng ngôn ngữ luôn rõ ràng và dễ điều hướng. Collins Learning Grammar – Advanced (C1) Hoàn hảo cho việc tự học hoặc sử dụng trong lớp học, nó là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho học sinh và giáo viên.

Tập trung vào ngữ pháp cần thiết cho cấp độ nâng cao (CEF Cấp độ C1)

Ba mươi đơn vị với tài liệu trình bày rõ ràng, sau đó là các bài tập thực hành

Các ví dụ thực tế về tiếng Anh thực tế, lấy từ kho ngữ liệu Collins

Cấu trúc và ngôn ngữ rõ ràng

đủ không gian để viết

Bao gồm đầy đủ câu trả lời

Tuyệt vời để tự học hoặc sử dụng trong lớp học


image
image
image

Giá đặc biệt
109.520 VNĐ

280

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *