Sách Toefl Primary Step 1 – Book 1 PDF

Toefl Primary Step 1 – Book 1 được viết bởi tác giả Eduplanet, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Toefl Primary Step 1 – Book 1 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2019 .

Bạn đang xem: Toefl Primary Step 1 – Book 1 PDF

✅ Tác giả ✅ Eduplanet
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2019
✅ Số trang
144
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
100 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Toefl Primary Step 1 – Book 1 PDF

Tải sách Toefl Primary Step 1 – Book 1 PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Toefl Primary Step 1 – Book 1

Hình ảnh bìa sách Toefl Primary Step 1 – Book 1

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Toefl Primary Step 1 – Book 1

Welcome to TOEFL Primary Step 1!

The purpose of this book is to prepare young learners for successful results on the TOEFL Primary tests created by ETS. TOEFL Primary, the first level of TOEFL assessment, is designed to measure young learners’ English ability, especially their skills in reading, listening and speaking.

Each units of this book introduces new words that are related to a given topic in order to stimulate young learners to learn new words or review one that they already know. One of the many advantages of this book is that all of the reading, listening, and speaking sections of each unit are centered on a particular topic. This allows students to see how the target words, phrases, and expressions are used differently in each section. The contexts for each topic have been carefully selected to correspond with the real test standards, so learners will find expressions, phrases, and directions that are similar to those appearing on the actual test. This book will give young learners a chance to become familiar with TOEFL Primary tests by looking at questions in a variety of situations.

Key Features: 

Word Study

Grammar Study

Reading Practice

Listening Practice with Dictation

Speaking Practice

Practice Test

Answer Key

Mua sách Toefl Primary Step 1 – Book 1 ở đâu

Bạn có thể mua sách Toefl Primary Step 1 – Book 1 tại đây với giá

146.520 đ
(Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Toefl Primary Step 1 – Book 1 PDF

Toefl Primary Step 1 – Book 1 MOBI

Toefl Primary Step 1 – Book 1 Eduplanet ebook

Toefl Primary Step 1 – Book 1 EPUB

Toefl Primary Step 1 – Book 1 full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Hành tinh giáo dục
bìa mềm

2019

144

100

Chào mừng bạn đến với TOEFL Primary Step 1!

Mục đích của quyển sách này là chuẩn bị cho các học viên nhỏ tuổi thành công trong kỳ thi TOEFL Primary do ETS tạo ra. TOEFL Primary là cấp độ đầu tiên của kỳ thi TOEFL và được thiết kế để đánh giá khả năng tiếng Anh của học viên nhỏ tuổi, đặc biệt là các kỹ năng đọc, nghe và nói.

Mỗi phần của quyển sách giới thiệu các từ mới phù hợp với một chủ đề nhất định để truyền cảm hứng cho người học trẻ học từ mới hoặc ôn lại các từ mà họ đã biết. Một trong nhiều điểm mạnh của quyển sách này là tất cả các phần đọc, nghe và nói của mỗi bài đều tập trung vào một chủ đề cụ thể. Điều này cho phép học sinh hiểu các từ, cụm từ và cách diễn đạt mục tiêu được sử dụng khác nhau như thế nào trong mỗi phần. Bối cảnh của mỗi chủ đề được lựa chọn cẩn thận để phù hợp với tiêu chí của bài kiểm tra thực tế, vì vậy người học tìm thấy các cách diễn đạt, cụm từ và hướng dẫn tương tự như những gì xuất hiện trong bài kiểm tra thực tế. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho các học viên nhỏ tuổi cơ hội làm quen với kỳ thi TOEFL Primary bằng cách xem các câu hỏi trong nhiều tình huống khác nhau.

Những đặc điểm chính:

học từ vựng

Nghiên cứu ngữ pháp

tập đọc

Thực hành chính tả

thực hành miệng

bài luyện tập kiểm tra

phím trả lời


image
image
image

timsach.com.vn – nơi có mọi cuốn sách bạn muốn tìm
146.520 đồng Việt Nam

100

Sách Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What’S Your Name? PDF

Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What’S Your Name? được viết bởi tác giả Annie Sussel, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Học Tiếng Anh Cùng Harrap’S Kids: What’S Your Name? được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Thì Và Sự Phối Hợp Thì Trong Tiếng Anh (Tái Bản 2019) PDF

Thì Và Sự Phối Hợp Thì Trong Tiếng Anh () được viết bởi tác giả Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Thì Và Sự Phối Hợp Thì Trong Tiếng Anh ...

Sách Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng PDF

Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng được viết bởi tác giả An Ninh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Vui Học Tiếng Trung – Từ Vựng được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát ...

Sách 500 Words, Phrases, Idioms Forr The TOEFL iBT Plustyping Strategies PDF

500 Words, Phrases, Idioms Forr The TOEFL iBT Plustyping Strategies được viết bởi tác giả Bruce Stỉling, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 500 Words, Phrases, Idioms Forr The TOEFL iBT Plustyping Strategies được nhà xuất bản ...

Sách Văn Phạm Tiếng Anh Thực Hành – Practical English Grammar PDF

Văn Phạm Tiếng Anh Thực Hành – Practical English Grammar được viết bởi tác giả Ng Xuân Khánh, Nguyễn Thanh Chương, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Văn Phạm Tiếng Anh Thực Hành – Practical English Grammar được nhà xuất bản Bìa Mềm phát ...

Sách Successful – 10 FCE Practice Tests For Cambridge English First (+CD) PDF

Successful – 10 FCE Practice Tests For Cambridge English First (+CD) được viết bởi tác giả Andrew Betsis, Lawrence Mamas, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Successful – 10 FCE Practice Tests For Cambridge English First (+CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát ...

Sách Vic Ielts Speaking Start PDF

Vic Ielts Speaking Start được viết bởi tác giả Laura Kim, Siwonschool, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Vic Ielts Speaking Start được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2022 . Bạn đang xem: Vic Ielts Speaking Start PDF DOWNLOAD SÁCH PDF ✅ ...

Sách Taking The Toeic Tập 1 – Skills And Strategies (Tái Bản) PDF

Taking The Toeic Tập 1 – Skills And Strategies (Tái Bản) được viết bởi tác giả Peggy Anderson, Mary Katherine Chadwick, Nancie Mckinnon, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Taking The Toeic Tập 1 – Skills And ...

Sách Từ Vựng Lelts 8.0 – Từ Vựng Đắt Để Đạt Điểm Cao 4 Kỹ Năng PDF

Từ Vựng Lelts 8.0 – Từ Vựng Đắt Để Đạt Điểm Cao 4 Kỹ Năng được viết bởi tác giả Lê Thu Hà, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Từ Vựng Lelts 8.0 – Từ Vựng Đắt ...

Sách Vở Tập Viết Tiếng Anh Cho Bé – Tập 7 PDF

Vở Tập Viết Tiếng Anh Cho Bé – Tập 7 được viết bởi tác giả Huyền Linh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Vở Tập Viết Tiếng Anh Cho Bé – Tập 7 được nhà xuất bản ...

Sách Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Vehicles – Phương Tiện Giao Thông PDF

Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Vehicles – Phương Tiện Giao Thông được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Vehicles – Phương Tiện ...

Sách IELTS Sample Speaking Part 1-2-3 Tuyển Tập Câu Trả Lời Mẫu Hay Nhất PDF

IELTS Sample Speaking Part 1-2-3 Tuyển Tập Câu Trả Lời Mẫu Hay Nhất được viết bởi tác giả Ma Thế Đức, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách IELTS Sample Speaking Part 1-2-3 Tuyển Tập Câu Trả Lời ...

Sách Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề Bằng Hình Ảnh PDF

Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề Bằng Hình Ảnh được viết bởi tác giả Phương Dung, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Nâng Cao Vốn Từ Vựng Tiếng Nhật Theo Chủ Đề Bằng ...

Sách Perfect English Grammar – Cẩm Nang Tự Học Toàn Diện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Basic PDF

Perfect English Grammar – Cẩm Nang Tự Học Toàn Diện Ngữ Pháp Tiếng Anh – Basic được viết bởi tác giả Thiên Hương, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Perfect English Grammar – Cẩm Nang Tự Học ...

Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn (Trình Độ Căn Bản) PDF

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn (Trình Độ Căn Bản) được viết bởi tác giả MA Nguyễn Hoàng Thảo Ly, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Hàn (Trình Độ Căn Bản) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *