Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) được viết bởi tác giả Lê Quý Đôn, bàn về chủ đề Văn học và được in với hình thức .

Quyển sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) được nhà xuất bản Bìa Cứng phát hành
2019 .

Bạn đang xem: Toàn Việt Thi Lục (Tập 1).PDF

✅ Tác giả ✅ Lê Quý Đôn
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Cứng
✅ Thời gian xuất bản
2019
✅ Số trang
336
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
500 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Toàn Việt Thi Lục (Tập 1).PDF

Tải sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1).PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1)

Hình ảnh bìa sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1)

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1)

“Toàn Việt thi lục” trong sự nghiệp trước thuật của Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn là một nhà bác học Việt Nam thế kỉ XVIII, trị thức rộng lớn bao quát nhiều lĩnh vực trong quá khứ và tư tưởng học thuật của ông gần như bao trùm mọi phương diện của lịch sử trung đại Việt Nam. Xét riêng ở hoạt động ngữ văn học như sau tầm, chỉnh lí, biên chép, khảo chứng, phân tích tư liệu văn học, Lê Quý Đôn đã có những cống hiến lớn lao với các bộ sách như: Kiến Văn Tiểu Lục 見文小錄, Hoàng Việt Văn Hải 皇越文海, Trí Sĩ trướng văn tập, Toàn Việt thi lục  .. Trong khi nhiều bộ sách thuộc các mảng trước tác khác của Lê Quý Đôn đã lần lượt được giới thiệu, dịch thuật và xuất bản thì mảng sách văn học của ông còn chưa được chú ý nghiên cứu, khai thác đúng mức. Tìm hiểu về Toàn Việt thi lục ở các phương diện, trước hết về mặt văn bản, để dần dịch thuật và công bố, dẫu chỉ là từng phần của văn bản, sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn toàn diện hơn về những thành tựu và cống hiến của Lê Quý Đôn cho nền văn hóa dân tộc. Nhìn tổng thể các hoạt động ngữ văn học quá khứ, có thể coi Lê Quý Đôn và tác phẩm của ông, trong đó có Toàn Việt thi lục, xét về mảng văn học, là một thành tựu có ý nghĩa “bản lề”. Do thế, thông qua việc nghiên cứu Toàn Việt thi lục ta có thể tổng kết, đánh giá tư tưởng và học thuật của Lê Quý Đôn một cách toàn diện và có căn cứ khoa học xác thực hơn.

Chế độ văn quan phương Đông cổ truyền là cơ sở sản sinh ra tầng lớp trí thức Nho học. Trí thức Nho học (nhà Nho) hoạt động trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của thể chế chính trị, văn hóa và xã hội, họ trực tiếp tạo ra thành tựu văn hiến đương thời và những thành tựu ấy trở thành di sản văn hiến của dân tộc. Nghiên cứu, thẩm định, | luận thuật, bảo tồn, khai thác di sản văn hiến quá khứ và đương thời trong lịch sử đã hình thành một ý thức học thuật độc đáo, tạo ra một kiểu loại nhà Nho làm khoa học đặc biệt, mà thành tựu cống hiến của họ sẽ có khả năng trùm lên nhiều thời đại. Lê Quý Đôn là một trong số không nhiều trí thức Nho học tự đặt lên vai mình gánh nặng chuyên chở những giá trị văn hiến này của dân tộc trong thời trung đại.

Mua sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) ở đâu

Bạn có thể mua sách Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) tại đây với giá

120.000 đ
(Cập nhật ngày 16/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Toàn Việt Thi Lục (Tập 1).PDF

Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) MOBI

Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) Lê Quý Đôn ebook

Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) EPUB

Toàn Việt Thi Lục (Tập 1) full

Tìm hiểu thêm
văn chương
Le Guidong
bìa cứng

2019

336

500

“Toàn Việt Thi Lục” từ Tiền Nghiệp Văn Nghệ của Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn là một nhà khoa học Việt Nam ở thế kỷ 18. Ông là người rất am hiểu và bao quát nhiều lĩnh vực trong quá khứ, những tư tưởng học thuật của ông bao hàm hầu hết các khía cạnh của lịch sử trung đại Việt Nam. Đặc biệt trong hoạt động ngữ văn đọc, biên tập, phiên âm, biên khảo và phân tích các tư liệu văn học, Lê Quý Đôn đã có đóng góp lớn cho những quyển sách sau: Ken Wenteluk , Huang Yuewenhai , Suy nghĩ kỹ để mở rộng văn, Toàn Việt Thị Lực .. Mặc dù tác phẩm của Le Guidong liên tiếp được giới thiệu, dịch và xuất bản trên nhiều sách thuộc các lĩnh vực khác, nhưng sách văn học của ông vẫn chưa được nghiên cứu và sử dụng một cách hợp lý.tìm hiểu về Toàn Việt Thị Lực Về mọi mặt, trước hết là về văn bản, việc dịch dần và xuất bản một phần văn bản sẽ giúp chúng ta thấy được đầy đủ hơn những thành tựu và đóng góp của công trình sáng tác. Đường là văn hóa dân tộc.Nhìn lại các hoạt động văn học đã qua, có thể coi Le Guidong và các tác phẩm của ông, bao gồm Toàn Việt Thị Lực, đối với văn học, là một thành tựu có ý nghĩa “bản lề”.Do đó, qua nghiên cứu Toàn Việt Thị Lực Chúng ta có thể tổng kết, đánh giá một cách toàn diện tư tưởng và học thuật của Le Guidong, có cơ sở khoa học thực tế hơn.

Cơ chế quan liêu truyền thống của phương Đông là cơ sở cho sự ra đời của các trí thức Nho giáo. Trí thức Nho giáo (Nho giáo) hoạt động trên nhiều lĩnh vực quan trọng của thể chế chính trị, văn hóa, xã hội và họ trực tiếp tạo ra những thành tựu văn hóa đương đại trở thành di sản văn hóa của dân tộc. Việc nghiên cứu, đánh giá, | luận văn, bảo tồn và sử dụng các di sản văn hóa lịch sử xưa và nay đã hình thành một ý thức học thuật độc đáo, tạo ra một loại hình khoa học Nho giáo đặc biệt mà những thành tựu và đóng góp của nó sẽ có khả năng bao trùm nhiều thời đại. Lê Quý Đôn là một trong số ít trí thức Nho học gánh trên vai những giá trị văn hóa dân tộc thời trung đại.


image
image

timsach.com.vn – nơi có mọi cuốn sách bạn muốn tìm
120.000 vnđ

500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *