TNT Toeic Intensive (Third Edition) được viết bởi tác giả Lori, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách TNT Toeic Intensive (Third Edition) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2019 .

Bạn đang xem: TNT Toeic Intensive (Third Edition).PDF

✅ Tác giả ✅ Lori
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2019
✅ Số trang
244
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook TNT Toeic Intensive (Third Edition).PDF

Tải sách TNT Toeic Intensive (Third Edition).PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách TNT Toeic Intensive (Third Edition)

Hình ảnh bìa sách TNT Toeic Intensive (Third Edition)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách TNT Toeic Intensive (Third Edition)

This book aims at providing a practical preparation course for TOEIC learners whose entry score is around 500 to reach a target score of 700 and above. If this is your first attempt at the test or your current score is around 400, TNT TOEIC Basic Course is recommended for you instead.

Although the TOEIC test has certain specific question types that learners can effectively get trained to cope with in order to achieve their target scores, several TOEIC 700 course books currently on the market have turned out to discourage or confuse learners with numerous learning points in their content rather than highlighting only essential areas for the test.

On the contrary, based on hands-on teaching experiences of its author, this book places a strong focus on only key points, in terms of grammar, words and expressions, and techniques which are commonly required in each part of the test. These key points will help learners quickly understand test questions and spot correct choices when taking the real test.

Built intensively for a target score of 700, the book is hoped to serve a good aid in the conquest of the new TOEIC test. What learners should also pay attention to during their preparation is that language skills are improved through continuous practice and efficient training and that understanding question types and how to cope with them is the key to success, not memorizing the answers.

Mua sách TNT Toeic Intensive (Third Edition) ở đâu

Bạn có thể mua sách TNT Toeic Intensive (Third Edition) tại đây với giá

220.520 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

TNT Toeic Intensive (Third Edition).PDF

TNT Toeic Intensive (Third Edition) MOBI

TNT Toeic Intensive (Third Edition) Lori ebook

TNT Toeic Intensive (Third Edition) EPUB

TNT Toeic Intensive (Third Edition) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
loli
bìa mềm

2019

244

250

Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp một khóa luyện thi thực hành cho những người học TOEIC có điểm đầu vào khoảng 500 để đạt được điểm mục tiêu 700 trở lên. Nếu đây là lần đầu tiên bạn làm bài kiểm tra hoặc điểm hiện tại của bạn là khoảng 400, TNT TOEIC Foundation Course Đề xuất cho bạn.

Mặc dù bài thi TOEIC có một số dạng câu hỏi cụ thể mà người học có thể luyện tập hiệu quả để đạt được điểm mục tiêu, nhưng một số sách giáo trình TOEIC 700 hiện có trên thị trường đã chứng minh rằng số lượng lớn các điểm học tập trong nội dung của chúng có thể cản trở hoặc gây nhầm lẫn cho người học hơn là chỉ Nhấn mạnh. các lĩnh vực quan trọng của bài kiểm tra.

Thay vào đó, quyển sách này dựa trên kinh nghiệm giảng dạy thực hành của tác giả và chỉ tập trung vào các điểm chính, cụ thể là ngữ pháp, từ và cách diễn đạt cũng như các kỹ năng thường được yêu cầu cho mỗi phần của kỳ thi. Những điểm chính này sẽ giúp người học nhanh chóng hiểu câu hỏi và tìm ra lựa chọn phù hợp khi làm bài thi thật.

Cuốn sách này được xây dựng cho mục tiêu 700 điểm và hy vọng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chinh phục bài thi TOEIC mới. Người học cũng nên chú ý đến quá trình luyện thi rằng việc cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thông qua thực hành liên tục và rèn luyện hiệu quả, hiểu các dạng câu hỏi và cách giải quyết chúng là chìa khóa thành công, thay vì ghi nhớ câu trả lời.


image
image
image

Giá đặc biệt
220.520 VNĐ

250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *