Sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây PDF

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây được viết bởi tác giả TS Lý Quí Trung, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
12-2014 .

Bạn đang xem: Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây PDF

✅ Tác giả ✅ TS Lý Quí Trung
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
12-2014
✅ Số trang
304
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
340 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây PDF

Tải sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây

Hình ảnh bìa sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây

Đang cập nhật…

Nội dung sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây
Cuốn sách in từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia – Hồ Chí Minh loại C: “Thái độ của Sĩ phu Việt Nam thời tiếp xúc Đông – Tây (từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX)” MS: B2010-18b-02 do TS. Trần Thuận làm chủ nhiệm.
Trên cơ sở kế thừa những gì có được của những người đi trước, nhóm nghiên cứu  hệ thống hóa những thông tin có được để khắc họa hình ảnh của tầng lớp sĩ phu nước ta trong gần ba thế kỷ đầy biến động, qua đó rút ra những đặc điểm và kết luận, ngõ hầu đề xuất những giải pháp cần thiết cho việc hoạch định chiến lược con người của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước mà nhiệm vụ trọng tâm là Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, trong đó người trí thức có vai trò cực kỳ quan trọng.
Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ trí thức trước những yêu cầu lịch sử đặt ra cho mỗi cá nhân và lực lượng; góp phần định hướng cho công tác giáo dục, đào tạo.
Tập sách sẽ là một tài liệu dùng cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở một số trường đại học, cao đẳng có ngành học liên quan và phục vụ đắc lực cho công việc nghiên cứu đối với những ai quan tâm đến vấn đề trí thức Việt Nam.

Mua sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây ở đâu

Bạn có thể mua sách Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây tại đây với giá

80.000 đ
(Cập nhật ngày 24/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây PDF

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây MOBI

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây TS Lý Quí Trung ebook

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây EPUB

Thái Độ Của Sĩ Phu Việt Nam Thời Tiếp Xúc Đông Tây full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Tiến sĩ Li Kuizhong
bìa mềm

12-2014

304

340

Thái độ của các học giả Việt Nam trong thời kỳ tiếp xúc Đông Tây Sách in từ đề tài nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TP.HCM, cấp độ C: “Thái độ của các học giả Việt Nam trong thời kỳ tiếp xúc Đông Tây (từ ngày 17 đến đầu thế kỷ 20) “MS: B2010 -18b-02 do Tiến sĩ Chen Shun phụ trách. Trên cơ sở kế thừa những thông tin có được của các bậc tiền bối, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa những thông tin thu được, vẽ nên hình ảnh của các tầng lớp tinh hoa của đất nước ta trong ba thế kỷ đầy biến động, từ đó đưa ra kết luận. Nhiệm vụ chủ yếu của đường lối chiến lược về con người của Đảng trong thời kỳ trẻ hóa đất nước là công nghiệp hóa – hiện đại hóa, trong đó đội ngũ trí thức có vai trò hết sức quan trọng. Kết quả nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ trí thức, tránh quy kết lịch sử đối với từng cá nhân và lực lượng; giúp định hướng giáo dục và đào tạo. Cuốn sách này sẽ trở thành tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong các trường cao đẳng, đại học thuộc nhiều ngành liên quan, phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu của các trí thức Việt Nam quan tâm đến chuyên ngành này.

timsach.com.vn – nơi có mọi cuốn sách bạn muốn tìm
80.000 vnđ

340

Sách Lịch Sử Nước Ta PDF

Lịch Sử Nước Ta được viết bởi tác giả Hồ Chí Minh, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Lịch Sử Nước Ta được nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành ...

Sách Sách Của Những Bí Mật – Tập 1 PDF

Sách Của Những Bí Mật – Tập 1 được viết bởi tác giả Osho, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Sách Của Những Bí Mật – Tập 1 được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Osho – Tantra: Con Đường Của Sự Chấp Nhận (Tái Bản 2022) PDF

Osho – Tantra: Con Đường Của Sự Chấp Nhận () được viết bởi tác giả Osho, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Osho – Tantra: Con Đường Của Sự Chấp Nhận () được nhà ...

Sách Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo PDF

Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo được viết bởi tác giả Lâm Sùng An, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tìm Hiểu Giáo Lý Phật Giáo được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân ...

Sách Hệ Thống Cơ Quan Giám Sát Triều Nguyễn (1802-1885): Từ Thiết Chế, Định Chế Đến Thực Tiễn PDF

Hệ Thống Cơ Quan Giám Sát Triều Nguyễn (1802-1885): Từ Thiết Chế, Định Chế Đến Thực Tiễn được viết bởi tác giả TS Ngô Đức Lập, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Hệ Thống ...

Sách Việt Sử – Tư Liệu Với Lời Bàn PDF

Việt Sử – Tư Liệu Với Lời Bàn được viết bởi tác giả Hồ Bạch Thảo, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức . Quyển sách Việt Sử – Tư Liệu Với Lời Bàn được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2017 . Bạn ...

Sách 365 Ngày Tâm An PDF

365 Ngày Tâm An được viết bởi tác giả Vạn Lợi Quán Như (biên soạn), bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức . Quyển sách 365 Ngày Tâm An được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2022 . Bạn đang xem: 365 Ngày Tâm ...

Sách Các Thương Cảng Ven Biển Bắc Trung Bộ Thế Kỷ X – XIX PDF

Các Thương Cảng Ven Biển Bắc Trung Bộ Thế Kỷ X – XIX được viết bởi tác giả Nguyễn Văn Chuyên, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Các Thương Cảng Ven Biển Bắc Trung ...

Sách Theo Dòng Lịch Sử Việt Nam – Tập 5: Từ Thời Thuộc Tùy Đến Năm 905 PDF

Theo Dòng Lịch Sử Việt Nam – Tập 5: Từ Thời Thuộc Tùy Đến Năm 905 được viết bởi tác giả Lý Thái Thuận, Trương Quân, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức . Quyển sách Theo Dòng Lịch Sử Việt Nam – Tập 5: ...

Sách Tìm Hiểu Về Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam PDF

Tìm Hiểu Về Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam được viết bởi tác giả TS Vũ Ngọc Lương, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức . Quyển sách Tìm Hiểu Về Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam được nhà xuất bản Bìa Mềm ...

Sách Ai, Cái Gì, Khi Nào ? – Những Tri Kỉ Bí Mật Nhất Lịch Sử PDF

Ai, Cái Gì, Khi Nào ? – Những Tri Kỉ Bí Mật Nhất Lịch Sử được viết bởi tác giả Kurt Andersen, Jenny Volvoski, Julia Rothman, Matt Lamothe, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách ...

Sách Việt Nam Thời Dựng Nước PDF

Việt Nam Thời Dựng Nước được viết bởi tác giả Keith Weller Taylor, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Việt Nam Thời Dựng Nước được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí phát ...

Sách Khoa Học Khám Phá – Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay (Tái Bản 2019) PDF

Khoa Học Khám Phá – Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay () được viết bởi tác giả Matthieu Ricard, Trịnh Xuân Thuận, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Khoa Học Khám Phá – ...

Sách Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX (Bìa Cứng) PDF

Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc Đến Thế Kỷ XIX (Bìa Cứng) được viết bởi tác giả Đào Duy Anh, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Lịch Sử Việt Nam Từ Nguồn Gốc ...

Sách Lịch Sử Khai Phá Vùng Đất Nam Bộ PDF

Lịch Sử Khai Phá Vùng Đất Nam Bộ được viết bởi tác giả PGS Huỳnh Lứa , Quang Minh , Lê Văn Năm , Đỗ Hữu Nghiêm, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức . Quyển sách Lịch Sử Khai Phá Vùng Đất Nam Bộ ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *