Sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió được viết bởi tác giả S J Scott, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên phát hành
2018 .

Bạn đang xem: Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

✅ Tác giả ✅ S J Scott
✅ Nhà xuất bản ✅ Nhà Xuất Bản Thanh Niên
✅ Thời gian xuất bản
2018
✅ Số trang
180
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
200 gram
✅ Biên Soạn
Tâm An

Download ebook Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

Tải sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

Hình ảnh bìa sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

Chúng ta thường được khuyên rằng sống phải có mục tiêu. Nhưng đặt ra mục tiêu là một chuyện, lên kế hoạch hành động và đạt được mục tiêu lại là một chuyện khác.

Có không ít những mục tiêu mãi vẫn nằm nguyên trên giấy vì nhiều lý do:

Quá chung chung

Quá xa rời thực tế

Không có con số cụ thể cần đạt

Không phù hợp với bạn

Không có thời hạn hoàn thành

Nguyên tắc S.M.A.R.T: Specific – Rõ ràng, Measurable – Đo lường được, Attainable – Khả thi, Relevant – Phù hợp, Time-bound – Có thời hạn chính là công cụ để bạn thiết lập chính xác mục tiêu. S. J. Scott sẽ cụ thể nguyên tắc thành 10 bước để bạn biến mục tiêu đúng thành kế hoạch hành động khoa học và thực thi chúng mỗi ngày.

10 bước mà S. J. Scott đưa ra để tạo lập mục tiêu S.M.A.R.T là:

Bước 1: Mua một cuốn sổ mục tiêu

Bước 2: Tạo một danh sách các việc cần làm trong đời

Bước 3: Viết ra những mục tiêu của năm

Bước 4a: Tập trung vào việc lập các mục tiêu theo quý

Bước 4b: Tạo những mục tiêu hằng quý bằng cách thực hiện 5 hành động

Bước 5a: Chuyển những mục tiêu hằng quý thành những kế hoạch hành động

Bước 5b: Nghĩ nhanh các ý tưởng dự bằng cách sử dụng bản đồ tư duy

Bước 6a: Làm việc (hay “Các thói quen giúp bạn đạt được các mục tiêu như thế nào?”)

Bước 6b: Sử dung một bản nhận xét hằng tuần để tạo một lịch trình

Bước 6c: Đánh giá mức hoàn thành các mục tiêu của bạn

Bước 7: Vượt qua năm trở ngại để thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T

Bước 8: Đánh giá các mục tiêu của bạn

Bước 9: Sử dụng tinh thần trách nhiệm để giữ động lực

Bước 10: Làm một bản định lượng mục tiêu hằng quý.

Mỗi bước đều có những ví dụ cụ thể thuộc bảy lĩnh vực mà chúng ta thường phải thiết lập mục tiêu như: Sức khỏe, Các mối quan hệ, Nghề nghiệp, Tài chính, Thư giãn, nghỉ ngơi, Đời sống tâm linh và Cộng đồng.

Mua sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió ở đâu

Bạn có thể mua sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió tại đây với giá

71.200 đ
(Cập nhật ngày 26/11/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió MOBI

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió S J Scott ebook

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió EPUB

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió full

Tìm hiểu thêm
Tâm lý – Kỹ năng sống
SJ Scott
Báo Thanh niên

2018

180

bìa mềm

200

Bình an nội tâm

Chúng ta thường được nói rằng cuộc sống phải có mục đích. Nhưng đặt mục tiêu là một chuyện, lập kế hoạch hành động và đạt được chúng lại là chuyện khác.

Nhiều mục tiêu vẫn còn trên giấy vì nhiều lý do:

Quá chung chung

quá xa thực tế

Không có con số cụ thể để đạt được

không phải cho bạn

không có thời hạn hoàn thành

Nguyên tắc THÔNG MINH: Cụ thể – Rõ ràng, Có thể đo lường – Có thể đo lường, Có thể đạt được – Có thể thực hiện được, Có liên quan – Có liên quan, Có thời hạn – Giới hạn thời gian là công cụ của bạn để thiết lập các mục tiêu chính xác. SJ Scott sẽ chia nhỏ các nguyên tắc này thành 10 bước cho phép bạn chuyển các mục tiêu phù hợp thành một kế hoạch hành động khoa học để thực hiện hàng ngày.

10 bước của SJ Scott để tạo ra các mục tiêu SMART là:

Bước 1: Mua sách mục tiêu

Bước 2: Tạo danh sách việc cần làm trong đời

Bước 3: Viết ra mục tiêu của bạn trong năm

Bước 4a: Tập trung vào việc đặt mục tiêu hàng quý

Bước 4b: Xây dựng mục tiêu hàng quý bằng cách thực hiện 5 hành động

Bước 5a: Biến các mục tiêu hàng quý thành kế hoạch hành động

Bước 5b: Sử dụng bản đồ tư duy để nhanh chóng lên ý tưởng

Bước 6a: Làm việc (hoặc “Làm thế nào thói quen có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình?”)

Bước 6b: Sử dụng đánh giá hàng tuần để xây dựng lịch trình

Bước 6c: Đánh giá việc đạt được các mục tiêu của bạn

Bước 7: Vượt qua năm rào cản để thiết lập mục tiêu SMART

Bước 8: Đánh giá mục tiêu của bạn

Bước 9: Sử dụng trách nhiệm giải trình để duy trì động lực

Bước 10: Định lượng chỉ tiêu hàng quý.

Mỗi bước đều có những ví dụ cụ thể từ bảy lĩnh vực mà chúng ta thường phải đặt mục tiêu: sức khỏe, các mối quan hệ, sự nghiệp, tài chính, thư giãn, nghỉ ngơi, đời sống tinh thần, và cộng đồng.


image
image
image

Giá đặc biệt
71.200 đ

2018

Sách Nghị Định Của Chính Phủ Về Hoạt Động Của Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Nước Ngoài, Báo Chí Nước Ngoài Ở Việt Nam PDF

Nghị Định Của Chính Phủ Về Hoạt Động Của Các Tổ Chức Phi Chính Phủ Nước Ngoài, Báo Chí Nước Ngoài Ở Việt Nam được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. ...

Sách Ngạc Nhiên Chưa! PDF

Ngạc Nhiên Chưa! được viết bởi tác giả Dr. Gareth Moore, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Ngạc Nhiên Chưa! được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành 2017 . Bạn đang xem: ...

Sách 100 Trích Dẫn Thần Thánh: Bài Học Triết Lý Từ Những Hiền Nhân Lỗi Lạc PDF

100 Trích Dẫn Thần Thánh: Bài Học Triết Lý Từ Những Hiền Nhân Lỗi Lạc được viết bởi tác giả Gareth Southwell, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 100 Trích Dẫn Thần Thánh: Bài Học ...

Sách Nói Chuyện Giới Tính Không Khó PDF

Nói Chuyện Giới Tính Không Khó được viết bởi tác giả Võ Thị Minh Huệ, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Nói Chuyện Giới Tính Không Khó được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ ...

Sách Một Kiểu Bình Thường Khác PDF

Một Kiểu Bình Thường Khác được viết bởi tác giả Abigail Balfe, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Một Kiểu Bình Thường Khác được nhà xuất bản Dân Trí phát hành 2022 . Bạn đang ...

Sách 7 Quy Tắc Tiền Bạc Trong Cuộc Sống PDF

7 Quy Tắc Tiền Bạc Trong Cuộc Sống được viết bởi tác giả Mary Hunt, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 7 Quy Tắc Tiền Bạc Trong Cuộc Sống được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Cẩm Nang Phóng Sinh PDF

Cẩm Nang Phóng Sinh được viết bởi tác giả Nguyễn Minh Tiến, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Cẩm Nang Phóng Sinh được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2016 . Bạn đang xem: Cẩm Nang Phóng Sinh PDF DOWNLOAD SÁCH ...

Sách Tôi Tin Tôi Có Thể Làm Được: Học Cách Làm Việc (Tái Bản 2020) PDF

Tôi Tin Tôi Có Thể Làm Được: Học Cách Làm Việc () được viết bởi tác giả Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tôi Tin Tôi Có Thể Làm ...

Sách Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh – Học Nói Lời Xin Lỗi (Tái Bản) PDF

Kỹ Năng Sống Dành Cho Học Sinh – Học Nói Lời Xin Lỗi (Tái Bản) được viết bởi tác giả Hoàng Anh Tú, Hoàng Đậu Xanh, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Kỹ Năng Sống ...

Sách Đuổi Triết Học, Bắt Triết Lý PDF

Đuổi Triết Học, Bắt Triết Lý được viết bởi tác giả Daniel Klein, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Đuổi Triết Học, Bắt Triết Lý được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới phát ...

Sách Nguyên Tắc Kỷ Luật Bản Thân (Tái Bản 2021) PDF

Nguyên Tắc Kỷ Luật Bản Thân () được viết bởi tác giả Peter Hollins, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Nguyên Tắc Kỷ Luật Bản Thân () được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao ...

Sách Tâm Lý Học Xoa Dịu Những Tổn Thương Vì Chia Ly PDF

Tâm Lý Học Xoa Dịu Những Tổn Thương Vì Chia Ly được viết bởi tác giả Bs Tâm Lý Chae Jeongho, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tâm Lý Học Xoa Dịu Những Tổn Thương ...

Sách Bộ Sách Ý Chí – Hành Trình Tái Khám Phá Sức Mạnh Lớn Nhất Của Con Người + Utopia – Hành Trình Xây Dựng Xã Hội Với Tầm Nhìn Xa (Bộ 2 Cuốn) PDF

Bộ Sách Ý Chí – Hành Trình Tái Khám Phá Sức Mạnh Lớn Nhất Của Con Người + Utopia – Hành Trình Xây Dựng Xã Hội Với Tầm Nhìn Xa (Bộ 2 Cuốn) được viết bởi tác giả Roy F Baumeister, John Tierney, Rutger Bregman, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. ...

Sách Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Kiên Trì Và Nỗ Lực Vươn Lên PDF

Kỹ Năng Sống – 101 Câu Chuyện Học Sinh Cần Đọc Giúp Các Em Kiên Trì Và Nỗ Lực Vươn Lên được viết bởi tác giả Ngọc Linh, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Kỹ ...

Sách Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực (Tái Bản 2021) PDF

Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực () được viết bởi tác giả Michael J Ritt, JR, Napoleon Hill Foundation, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Chìa Khóa Tư Duy Tích Cực () được nhà xuất ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *