Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 được viết bởi tác giả Park Hye Young, Jeon Ji Won, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2019 .

Bạn đang xem: Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2.PDF

✅ Tác giả ✅ Park Hye Young, Jeon Ji Won
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2019
✅ Số trang
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng ✅ gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2.PDF

Tải sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2.PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2

Hình ảnh bìa sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2
1. Toeic Preparation LC+RC – Volume 1
2. Toeic Preparation LC+RC – Volume 2
TOEIC Preparation LC + RC Volume 1 & Volume 2 are the right books for you − those who are planning to take the TOEIC test in the near future.
It is important to understand that TOEIC is not the kind of general English you have so far been familiar with. You must, therefore, know the structure of the test, especially the new test format, to familiarize yourself with the various kinds of questions and text types. Undoubtedly, TOEIC Preparation LC + RC series will meet your demand.
Firstly, both listening and reading parts are presented in one book, which is very convenient for users. Each section begins with an introduction to a particular part of the TOEIC test, explaining what it is like and providingan example. Secondly, a wide range of exercises together with actual test practice throughout the book will enhance your test-taking skills, which may result in great success in the coming test. Finally, it is essential that you repeatedly do the practice tests in the book, check your work to draw experience and refer to additional materials in the same series.
TOEIC Preparation LC + RC series can be used in class with the assistance of an instructor or for self-study.
Through the step-by-step approach to learning and using test-taking skills, you not only become comfortable with the TOEIC test but also improve your overall English language ability.

Mua sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 ở đâu

Bạn có thể mua sách Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 tại đây với giá

392.674 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2.PDF

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 MOBI

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 Park Hye Young, Jeon Ji Won ebook

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 EPUB

Combo Toeic Preparation LC+RC – Volume 1&2 full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Park Hye-young, Jun Ji-won
bìa mềm

2019

Luyện thi TOEIC kết hợp LC + RC – Tập 1 và 2

Đầu tiên. Luyện thi TOEIC LC + RC – Tập 1

2. Luyện thi TOEIC LC + RC – Tập 2

Luyện thi TOEIC LC + RC Tập 1 & Âm lượng mức 2 là quyển sách dành cho bạn – những ai đang có ý định thi TOEIC trong thời gian sắp tới.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng TOEIC không phải là tiếng Anh tổng quát mà bạn đã quen thuộc từ trước đến nay. Vì vậy, bạn phải nắm được cấu trúc của đề thi, đặc biệt là dạng đề thi mới, để làm quen với các dạng câu hỏi và dạng văn bản khác nhau. không nghi ngờ gì nữa, Luyện thi TOEIC LC + RC loạt sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn.

Đầu tiên, phần nghe và phần đọc được trình bày trong một quyển sách, rất thân thiện với người dùng.Mỗi phần bắt đầu với phần giới thiệu về một phần cụ thể của bài thi TOEIC, giải thích nó như thế nào và cung cấp
một ví dụ. Thứ hai, các bài tập mở rộng và thực hành thi thực tế trong quyển sách này sẽ cải thiện kỹ năng làm bài thi của bạn, từ đó có thể dẫn đến thành công tốt đẹp trong các kỳ thi sắp tới. Cuối cùng, bạn phải làm lại các bài kiểm tra thực hành trong sách, kiểm tra bài làm của mình để tích lũy kinh nghiệm và tham khảo các tài liệu khác trong cùng bộ sách.

Luyện thi TOEIC LC + RC Loạt bài có thể được sử dụng trong lớp học với sự trợ giúp của giáo viên hoặc để tự học.

Bằng cách học và sử dụng các kỹ năng làm bài thi theo từng bước, bạn sẽ không chỉ thích ứng với bài thi TOEIC mà còn cải thiện trình độ tiếng Anh tổng thể của mình.


image
image

Giá đặc biệt
392.674 đồng Việt Nam

18,8 x 25,7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *