Sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD PDF

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD được viết bởi tác giả Collins, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2014 .

Bạn đang xem: Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD PDF

✅ Tác giả ✅ Collins
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2014
✅ Số trang
255
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
300 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD PDF

Tải sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD

Hình ảnh bìa sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD
The text consists of 14 units, each illustrating the language used in a particular situation. The topic-based units cover the language learners need in everyday situations, but also language for more formal situations, such as a seminar or business meeting.
Each section contains a list of the most useful phrases, with information on where and when they should be used, and a short sample of a conversation, showing the learner how a typical conversation flows in English.
An audio CD contains all the conversations from the book, and allows the user to practice what they have learnt. In addition, the supplement contains all the everyday expressions and language structures that learners need to speak in natural English, organized by function.
Each section also contains a glossary of useful vocabulary, making Collins Easy Learning English Conversation: Book 1 an indispensible resource for students who are just starting to learn how to speak in English and want to be sure they can communicate with confidence.

Mua sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD ở đâu

Bạn có thể mua sách Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD tại đây với giá

118.500 đ
(Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD PDF

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD MOBI

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD Collins ebook

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD EPUB

Collins Easy Learning English Conversation (Book 1) – Kèm CD full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Collins
bìa mềm

2014

255

300

Collins Easy Learning English Conversation (Quyển 1) – Đi kèm CD

Văn bản bao gồm 14 đơn vị, mỗi đơn vị mô tả ngôn ngữ được sử dụng trong một tình huống cụ thể. Các bài học theo chủ đề bao gồm những ngôn ngữ mà người học cần trong các tình huống hàng ngày, cũng như trong các tình huống trang trọng hơn, chẳng hạn như hội thảo hoặc cuộc họp kinh doanh.

Mỗi phần chứa danh sách các cụm từ hữu ích nhất, cùng với thông tin về vị trí và thời điểm chúng nên được sử dụng, cũng như một đoạn hội thoại mẫu ngắn cho người học biết cách diễn ra của một cuộc hội thoại tiếng Anh điển hình.

Đĩa CD âm thanh chứa tất cả các đoạn hội thoại trong sách và cho phép người dùng thực hành những gì họ đã học. Ngoài ra, phần bổ sung chứa tất cả các cách diễn đạt hàng ngày và cấu trúc ngôn ngữ mà người học cần để nói bằng tiếng Anh tự nhiên, được sắp xếp theo chức năng.

Mỗi phần cũng bao gồm một bảng thuật ngữ hữu ích để giúp Collins dễ dàng học tiếng Anh Đàm thoại: Quyển 1, một nguồn tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên mới bắt đầu học cách nói tiếng Anh và muốn đảm bảo rằng họ có thể giao tiếp một cách tự tin.


image
image
image

Giá đặc biệt
118.500 đ

Tiếng Anh

Sách Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N1 (Kèm 1 CD) PDF

Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N1 (Kèm 1 CD) được viết bởi tác giả Nhóm tác giả, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Giáo Trình Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật Try! – N1 (Kèm 1 CD) được nhà ...

Sách Động Từ Bất Qui Tắc & Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF

Động Từ Bất Qui Tắc & Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản được viết bởi tác giả Phương Dung, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Động Từ Bất Qui Tắc & Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản được nhà xuất bản Bìa Mềm phát ...

Sách Cdmp3 Pass The Toeic Test _Intermediate Course PDF

Cdmp3 Pass The Toeic Test _Intermediate Course được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Cdmp3 Pass The Toeic Test _Intermediate Course được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành . Bạn đang xem: Cdmp3 Pass The Toeic Test ...

Sách 360+ Động Từ Bất Quy Tắc & Ngữ Pháp Tiếng Anh Và Các Lỗi Thường Gặp PDF

360+ Động Từ Bất Quy Tắc & Ngữ Pháp Tiếng Anh Và Các Lỗi Thường Gặp được viết bởi tác giả Huy Khang, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 360+ Động Từ Bất Quy Tắc & Ngữ ...

Sách Bộ Sách Nghiền Từ Vựng Tiếng Anh – Học Qua Gốc Từ Bằng Hình Ảnh – Gốc Từ Là Bí Quyết Để Ghi Nhớ Hàng Nghìn Từ Vựng (Bộ 2 Quyển) PDF

Bộ Sách Nghiền Từ Vựng Tiếng Anh – Học Qua Gốc Từ Bằng Hình Ảnh – Gốc Từ Là Bí Quyết Để Ghi Nhớ Hàng Nghìn Từ Vựng (Bộ 2 Quyển) được viết bởi tác giả Kenji Shimizu, Suzuki Hiroshi, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này ...

Sách Phương Pháp Mở Rộng Vốn Từ Tiếng Anh PDF

Phương Pháp Mở Rộng Vốn Từ Tiếng Anh được viết bởi tác giả Minh Thuyết, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Phương Pháp Mở Rộng Vốn Từ Tiếng Anh được nhà xuất bản Thế Giới phát hành ...

Sách Words And Phrases The Toeic Test – Từ Và Cụm Từ Cho Kỳ Thi Toeic Test PDF

Words And Phrases The Toeic Test – Từ Và Cụm Từ Cho Kỳ Thi Toeic Test được viết bởi tác giả Yukihiro Tsukada, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Words And Phrases The Toeic Test – Từ Và Cụm Từ Cho Kỳ Thi Toeic ...

Sách Succeed In Cambridge English – Key English Tests – 10 Ket Practice Tests (+CD) PDF

Succeed In Cambridge English – Key English Tests – 10 Ket Practice Tests (+CD) được viết bởi tác giả Andrew Betsis, Lawrence Mamas, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Succeed In Cambridge English – Key English Tests – 10 Ket Practice Tests (+CD) được ...

Sách Giáo Trình Căn Bản Tiếng Hàn (Tái Bản 2018) PDF

Giáo Trình Căn Bản Tiếng Hàn () được viết bởi tác giả ThS Lê Huy Khoa, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Giáo Trình Căn Bản Tiếng Hàn () được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản ĐH ...

Sách IELTS Target 5.0 PDF

IELTS Target 5.0 được viết bởi tác giả Chris Gough, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách IELTS Target 5.0 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2017 . Bạn đang xem: IELTS Target 5.0 PDF DOWNLOAD SÁCH PDF ✅ Tác giả ✅ Chris ...

Sách 114 Chủ Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thường Dùng PDF

114 Chủ Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thường Dùng được viết bởi tác giả Thiên Phúc, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 114 Chủ Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Thường Dùng được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Rèn Kỹ Năng Làm Bài Trọng Âm, Ngữ Âm Môn Tiếng Anh PDF

Rèn Kỹ Năng Làm Bài Trọng Âm, Ngữ Âm Môn Tiếng Anh được viết bởi tác giả Vũ Thị Mai Phương, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Rèn Kỹ Năng Làm Bài Trọng Âm, Ngữ Âm Môn ...

Sách Tự Học Đột Phá – Chuyên Đề Đọc Hiểu Tiếng Anh (Tái Bản) PDF

Tự Học Đột Phá – Chuyên Đề Đọc Hiểu Tiếng Anh (Tái Bản) được viết bởi tác giả Hoàng Đào, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tự Học Đột Phá – Chuyên Đề Đọc Hiểu Tiếng Anh ...

Sách 1500 Structured Tests Level 3 PDF

1500 Structured Tests Level 3 được viết bởi tác giả Edward RRosset, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách 1500 Structured Tests Level 3 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 06/2015 . Bạn đang xem: 1500 Structured Tests Level 3 PDF DOWNLOAD SÁCH ...

Sách Từ Vựng Luyện Thi Toeic PDF

Từ Vựng Luyện Thi Toeic được viết bởi tác giả Tường Vy Chủ Biên, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Từ Vựng Luyện Thi Toeic được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí phát hành 2017 ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *