Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người được viết bởi tác giả Thiệu Vĩ Hoa, bàn về chủ đề Phong Thủy – Kinh Dịch. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file.PDF free nhé!.

Quyển sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát hành
2022 .

Bạn đang xem: Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người.PDF

✅ Tác giả ✅ Thiệu Vĩ Hoa
✅ Nhà xuất bản ✅ Nhà Xuất Bản Hồng Đức
✅ Thời gian xuất bản
2022
✅ Số trang
471
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
743 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người.PDF

Tải sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người.PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người

Hình ảnh bìa sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người

Đang cập nhật…

Nội dung sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người

Qua Tướng Tay Có Thể Nhận Ra Nội Tâm Và Tính Cách Con Người Bí Mật Trong Quản Lý Nguồn Nhân Lực Của Trung Quốc Cổ Đại

Biết cách đánh giá nhân tài được gọi là “tri nhân”. Có một phương pháp đặc thù không thể không coi trọng chính là thuật xem tướng , ví dụ như “xem mặt biết người”, “xem tay biết người”, “xem họ tên biết người”. Những phương pháp này đôi khi bị coi là mê tín nhưng lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của nó.

Đặc thù của thuật xem tướng là sự tổng kết kinh nghiệm trong cuộc sống mấy nghìn năm, phù hợp với lĩnh vực thống kê học, mỹ học, trù liệu học và y học hiện đại, là tiền thân của khoa học hiện đại. Cũng chính vì nguyên nhân này, phương pháp xem tướng biết người mới được sự vun đắp của thánh hiền, nhận được sự suy tôn mạnh mẽ của các vị minh quân, hiền thần mà phát triển cho đến ngày nay.

Phương pháp xem tướng tay là một bộ môn có hệ thống lý luận chặt chẽ và nguyên tắc ứng dụng thực tế. Để giúp độc giả nắm rõ hơn những tri thức này, quyển sách “Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người” sẽ tập trung làm rõ các vấn đề:

Thứ nhất: là mối quan hệ đặc biệt giữa quản lý nguồn tài nguyên nhân lực và phương pháp xem tướng tay, biến những lý luận sâu sắc, phức tạp trở nên rõ ràng; đồng thờidungf lý luận của phương pháp xem tướng tay để ứng dụng và phân loại các bộ vị thuộc bàn tay, vân tay, vị tró các gò, các ngón tay.

Thứ hai: là đồ giải rõ ràng, chính xác các đường vân tay, đặc điểm bàn tay và cả sự thay đổi của vân tay theo thời gian.

Cuối cùng: thông qua lý luận đồ giải, quyển sách giải thích một cách tường tận từng trường hợp trong phương pháp xem tướng tay, mong muốn phân tích rõ ràng, có hệ thống toàn bộ những lý luận phức tạp về các bộ vị trên thân thể con người trong tướng học cổ đại Trung Quốc, tăng cường khả năng ứng ụng phương pháp xem tướng tay. Tầng lớp trí thức sau khi nghiên cứu vấn đề này có thể trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực ngoại giao, trong kinh doanh và trong quan hệ cuộc số

Mục Lục:

Chương 1: Nhân Tướng Học – Vũ Khí Quản Lý Nguồn Nhân Lực Của Trung Quốc Cổ Đại

Chương 2: Kiến Thức Nhập Môn Về Xem Tướng Tay

Chương 3: Từ Đường Chỉ Chính Trên Bàn Tay Có Thể Thấy Vận Mệnh Nhân Sinh

Chương 4: Tình Yêu Hôn Nhân: Từ Bàn Tay Có Thể Phân Biệt Được Cách Biểu Hiện Tình Cảm

Chương 5: Bàn Tay Nẵm Giữ Con Đường Thành Công Của Sự Nghiệp

Chương 6: Giải Mật Mã Sức Khỏe Trên Bàn Tay: Xem Tay Biết Bách Bệnh

Mua sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người ở đâu

Bạn có thể mua sách Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người tại đây với giá

172.260 đ
(Cập nhật ngày 23/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người.PDF

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người MOBI

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người Thiệu Vĩ Hoa ebook

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người EPUB

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tay Biết Người full

Tìm hiểu thêm
Phong Thủy – Kinh Dịch
Thiệu Vĩ Hoa
Nhà Xuất Bản Hồng Đức

2022

471

Soft

743

Cẩm Nang Nhân Tướng Học – Xem Tây Biết Người

Quả Tướng Tay Có Thể Nhận Ra Nội Tâm Và Tính Cách Con Người Bí Mật Trong Quản Lý Nguồn Nhân Lực Của Trung Quốc Cổ Đại

Biết cách đánh giá nhân tài được gọi là “tri nhân”. Họ biết tên người “. Những phương pháp này đôi khi được coi là tín hiệu nhưng lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của nó.

Đặc biệt của thuật toán xem tướng là tổng kinh nghiệm trong cuộc sống hàng năm, phù hợp với lĩnh vực thống kê học, mỹ học, học liệu và y học hiện đại, là tiền thân của khoa học hiện đại. chính vì nhân viên chính của nhân viên xem tướng biết người thực hiện sự việc của thánh hiền, nhận công việc suy tính của các vị trí minh triết, hiền thứ ngg trunn chat trunte trun

Phương pháp xem tay là một bộ môn có hệ thống lý luận chặt chẽ và nguyên tắc ứng dụng thực tế. sẽ làm rõ các vấn đề:

Thứ nhất: là mối quan hệ đặc biệt giữa quản lý nguồn tài nguyên nhân lực và phương pháp xem tướng tay, biến các luận điểm sâu sắc, phức tạp trở nên rõ ràng; đồng thờitungf lý luận của phương pháp xem tướng tay để ứng dụng dụng và phân loại các thuộc tính bộ bàn tay, vân tay, các vị trí, các ngón tay.

Thứ hai: là giải thích rõ ràng, chính xác các đường vân tay, bàn tay đặc biệt và cả sự thay đổi của vân tay theo thời gian.

Cuối cùng: thông qua lý luận, quyển sách giải thích một cách tường tận từng trường hợp trong phương pháp xem tướng tay, mong muốn phân tích rõ ràng, có hệ thống toàn bộ những tập hợp lý luận về các bộ phận trên thân thể con người trong tướng học cổ đại Trung Quốc, tăng cường ứng dụng phương pháp xem tướng tay. Tầng lớp định thức sau khi nghiên cứu vấn đề có thể trở thành người xuất sắc trong lĩnh vực ngoại giao, trong kinh doanh và trong hệ thống số

Mục Lục:

Chương 1: Nhân Tướng Học – Vũ Khí Quản Lý Nguồn Nhân Lực Của Trung Quốc Cổ Đại

Chương 2: Kiến Thức Nhập Môn Về Xem Tướng Tây

Chương 3: Từ Đường Chỉ Chính Trên Bàn Tây Có Thể Thấy Vận Mệnh Nhân Sinh

Chương 4: Tình Yêu Hôn Nhân: Từ Bàn Tây Có Thể Phân Biệt Được Cách Biểu Hiện Hiện Tình Cảm

Chương 5: Bàn Tay Nón giữ Sự nghiệp của Con Đường Thành Công

Chương 6: Giải Mật Mã Sức Khỏe Trên Bàn Tây: Xem Tây Biết Bách Bệnh

Giá đặc biệt
172.260 đ

743

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *