Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx được viết bởi tác giả GS TS NGND Trịnh Nhu, PGS TS Trần Trọng Thơ, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx.PDF

✅ Tác giả ✅ GS TS NGND Trịnh Nhu, PGS TS Trần Trọng Thơ
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Thời gian xuất bản
2020
✅ Số trang
442
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
462 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx.PDF

Tải sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx.PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx

Hình ảnh bìa sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx

Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.

Từ những nhận thức trên đây, nhóm tác giả biên soạn tác phẩm Cách mạng tháng Tám 1945 – thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX để phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng tháng Tám khởi đầu bằng thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (tháng 9-1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.      

Mua sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx ở đâu

Bạn có thể mua sách Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx tại đây với giá

155.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx.PDF

Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx MOBI

Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx GS TS NGND Trịnh Nhu, PGS TS Trần Trọng Thơ ebook

Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx EPUB

Cách Mạng Tháng Tám 1945 – Thắng Lợi Vĩ Đại Đầu Tiên Của Dân Tộc Việt Nam Trong Thế Kỷ Xx full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
PGS.TS Trịnh Như, PGS.TS Trần Trọng Thọ
bìa mềm

Năm 2020

442

462

Cho đến nay, nhiều tác giả trong và ngoài nước đã có nhiều kết quả nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhưng Cách mạng Tháng Tám, với vị thế to lớn, ý nghĩa, ảnh hưởng sâu rộng và giá trị lâu dài vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được nghiên cứu chuyên sâu. Có nhiều vấn đề lịch sử cần được lý giải thấu đáo, cũng có nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.

Dựa vào những hiểu biết trên, nhóm tác giả đã sắp xếp các tác phẩm [CáchmạngthángTámnăm1945-thắnglợivĩđạiđầutiêncủadântộcViệtNamtrongthếkỷXX[1945年八月革命——越南民族在二十世纪的第一次伟大胜利Để phản ánh và làm rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ quá trình của Phong trào Cách mạng Tháng Tám bắt đầu từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9/1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và vận động các sức mạnh của. Ra quân, sẵn sàng đi, chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền đến ngày 2-9-1945.


image
image
image

timsach.com.vn – nơi có mọi cuốn sách bạn muốn tìm
155.000 vnđ

462

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *