Sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công PDF

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công được viết bởi tác giả Lisa Haneberg, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát hành
2022 .

Bạn đang xem: 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công PDF

✅ Tác giả ✅ Lisa Haneberg
✅ Nhà xuất bản ✅ Nhà Xuất Bản Hồng Đức
✅ Thời gian xuất bản
2022
✅ Số trang
198
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
213 gram
✅ Biên Soạn

Tải Sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công PDF

Tải sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Đánh giá sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công

Hình ảnh bìa sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công

Đang cập nhật…

Nội dung sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công

TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ THÀNH CÔNG sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm trên, đồng thời điều chỉnh và sắp xếp hoạt động quản lý để đảm bảo công việc đang tạo ra kết quả tối ưu.

“Giúp đỡ mọi người quản lý công việc của mình là sứ mệnh và đam mê của tôi, và tôi đã làm công việc này trong 25 năm qua. Nhưng tại sao tôi lại yêu thích công việc này? Bởi vì các bạn, những nhà quản lý thành công, là động cơ của tôi!”

Xem Thêm Thông Tin 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công ở đâu

Bạn có thể mua sách 10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công tại đây với giá

66.300 đ
(Cập nhật ngày 18/11/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công PDF

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công MOBI

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công Lisa Haneberg ebook

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công EPUB

10 Bước Thực Hành – Trở Thành Nhà Quản Lý Thành Công full

Tìm hiểu thêm
Tâm lý – Kỹ năng sống
Lisa Haneberg
Hongde Press

2022

198

bìa mềm

213

Trở thành một nhà quản lý thành công sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm này, đồng thời thích nghi và sắp xếp hợp lý các hoạt động quản lý để đảm bảo công việc của bạn tạo ra kết quả tốt nhất có thể.

“Giúp mọi người quản lý công việc của họ là sứ mệnh và đam mê của tôi, và tôi đã làm điều đó trong 25 năm qua. Nhưng tại sao tôi lại yêu thích công việc này? Bởi vì bạn, người quản lý thành công, là động cơ của tôi!”

Giá đặc biệt
66.300 đ

213

Sách Hiệu Năng PDF

Hiệu Năng được viết bởi tác giả Nguyễn Hiến Lê, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Hiệu Năng được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát hành 2018 . Bạn đang xem: Hiệu ...

Sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 (Tái Bản 2022) PDF

Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 () được viết bởi tác giả Andrew Matthews, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi – Tập 2 () được nhà xuất bản Bìa ...

Sách Cổng Du Học – Xách Va Li Đến Xứ Anh Đào PDF

Cổng Du Học – Xách Va Li Đến Xứ Anh Đào được viết bởi tác giả Phong Phương, An Nhiên, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Cổng Du Học – Xách Va Li Đến Xứ ...

Sách Vui Sống Và Làm Việc PDF

Vui Sống Và Làm Việc được viết bởi tác giả DCarnegie, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Vui Sống Và Làm Việc được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 08/2013 . Bạn đang xem: Vui Sống Và Làm Việc PDF DOWNLOAD ...

Sách Giao Tiếp Bất Kỳ Ai (Tái Bản 2018) PDF

Giao Tiếp Bất Kỳ Ai () được viết bởi tác giả Jo Condrill Bennie Bough, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Giao Tiếp Bất Kỳ Ai () được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao ...

Sách Chết Có Kế Hoạch PDF

Chết Có Kế Hoạch được viết bởi tác giả Laura Pritchett, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Chết Có Kế Hoạch được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2019 . Bạn đang xem: Chết Có Kế Hoạch PDF DOWNLOAD SÁCH PDF ...

Sách Sống Đẹp – Ước Mơ Và Sự Thành Công (Tái Bản 2019) PDF

Sống Đẹp – Ước Mơ Và Sự Thành Công () được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Sống Đẹp – Ước Mơ Và Sự Thành Công () được ...

Sách Tiên Phát Ghế Nhân – Mưu Kế Người Xưa PDF

Tiên Phát Ghế Nhân – Mưu Kế Người Xưa được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Tiên Phát Ghế Nhân – Mưu Kế Người Xưa được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2017 . ...

Sách Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định Hiệu Quả PDF

Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định Hiệu Quả được viết bởi tác giả Emily P Freeman, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Kỹ Năng Tư Duy Và Ra Quyết Định Hiệu Quả được ...

Sách 9 Bức Thư Từ Người Ông Triệu Phú PDF

9 Bức Thư Từ Người Ông Triệu Phú được viết bởi tác giả Ken Honda, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách 9 Bức Thư Từ Người Ông Triệu Phú được nhà xuất bản Nhà Xuất ...

Sách Từ Mục Tiêu Ngắn Hạn Đến Mục Đích Dài Hạn PDF

Từ Mục Tiêu Ngắn Hạn Đến Mục Đích Dài Hạn được viết bởi tác giả Simon Sinek, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Từ Mục Tiêu Ngắn Hạn Đến Mục Đích Dài Hạn được nhà ...

Sách Siêu Năng Lực – Super Better PDF

Siêu Năng Lực – Super Better được viết bởi tác giả Jane McGonigal, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Siêu Năng Lực – Super Better được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Công Thương phát ...

Sách Sơ Đồ Tư Duy Trong Kinh Doanh PDF

Sơ Đồ Tư Duy Trong Kinh Doanh được viết bởi tác giả Tony Buzan, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức . Quyển sách Sơ Đồ Tư Duy Trong Kinh Doanh được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2010 . Bạn đang xem: Sơ Đồ ...

Sách Những Ngã Rẽ Nghề Nghiệp PDF

Những Ngã Rẽ Nghề Nghiệp được viết bởi tác giả Jeffrey J Selingo, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Những Ngã Rẽ Nghề Nghiệp được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động phát hành ...

Sách Nói Cho Trắng Mắt Sắt Đá Cũng Mềm PDF

Nói Cho Trắng Mắt Sắt Đá Cũng Mềm được viết bởi tác giả Oopsy, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Nói Cho Trắng Mắt Sắt Đá Cũng Mềm được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *